👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 3: Sweden Ahoy!

Skapad 2018-01-08 13:33 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
What is Sweden known for?
Grundskola 7 Engelska
Let's have a look at Sweden from an international (English) perspective!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserande mål

Efter detta arbetsområde ska du:

-  kunna berätta för en engelsktalande turist om din omgivning, om några intressanta ställen i Sverige samt om traditioner och maträtter.

-  kunna beskriva vägen till olika platser i din hemstad/ditt närområde.

-  ingående kunna berätta om en sevärdhet eller något annat typiskt svenskt.  

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med de flesta texterna i Spotlight Unit 3. Vi läser dem och arbetar sedan i par eller individuellt kring förståelse av texten. Glosor ges som ska tränas in. Vi arbetar både individuellt och i grupp/klass med övningar i Workbook, både sådana som hör till texterna vi läser och andra övningar.

Du kommer att få beskriva din egen hemstad/by och vad det finns att se där.

Du kommer även att få fördjupa dig i en svensk sevärdhet eller något annat typiskt svenskt som sedan presenteras skriftligt.

Bedömning

I detta arbetsområde kommer jag i huvudsak att bedöma:

- läsförståelse

- språkhantering

- din förmåga att använda nya ord och begrepp som presenteras i arbetsområdet i ett sammanhang

- din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Sweden Ahoy!

Sweden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter.
Språkhantering
Grammatik och översättning
Du behärskar i huvudsak de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Du behärskar med några undantag de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Du behärskar utan eller i stort sett utan undantag de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Ordkunskap
Du visar att du till viss del behärskar nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Du kan till stor del använda nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Du använder med säkerhet nya ord och begrepp för arbetsområdet och kan använda dem i ett sammanhang.
Skriftlig framställning
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett enkelt, men begripligt sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett sammanhängande och utvecklat sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig skriftligt på ett sammanhängande och välutvecklat sätt.