Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov och finmotorik

Skapad 2018-01-08 13:34 i Stensvedens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Vi har sett ett behov hos barnen att arbeta mer med grov-och finmotorik så detta blir vårt övergripande tema under vårterminen.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför har vi valt att jobba med det här?

Vi ser ett behov hos barnen att röra sig och öva sin finmotorik.Det ser vi i form av att många barn har svårt att använda sax. Barn idag är mer stillasittande, med datorer , Ipads/ Surfplattor och telefoner. Då barnen behöver få utlopp för sin energi, enorm att gå, springa, hoppa, gunga, snurra mm.

Uppdrag? Behov? Barnens intresse?

"-Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande." Lpfö  -98

Vad kan/vet barnen om detta?

Det barnen kan är gå, springa, pärla och pussla mm.

Majoriteten av barnen har tidigare varit med då vi har gjort hinderbana på gården, vilket var väldigt uppskattat. 

Vi vet än inte vad barnen vet om vikten av hälsa, varför det är bra att röra på sig, så vi kommer att intervjua dem, och utifrån svaren kan vi arbeta vidare.

Hur ser lärandemiljön ut?

Finns en lekhall, öppen på mellan 8:30-9:30 och på eftermiddagen. På avdelningen finns ett skapanderum med saxar, pennor, pärlor etc. Det finns pussel, spel och bilbanor som barnen kan nå själva. Utemiljön består av en kulle, sandlåda med rutschkana, gungbräda. Cyklar finns på sommaren och pulka på vintern. 

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

"-Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande." Lpfö  -98

 

 

Syfte

Vad ska utvecklas?

Vi önskar att de utvecklar sin lust att röra på sig och förmågan att hantera en sax.

Attt vara medveten om sin kropp och hälsa.

 

Hur gör vi?

Förutsättningar

  1. Tid, rum, åldrar, andra förutsättningar.Ålderblandad grupp som nått olika långt i sin egen utveckling vilket medför att det måste finnas olika svårighetsgrader. Vi har som mål att arbeta med detta under hela vårterminen.

Metod

Hur förbereder vi barnen? Vi börjar med en hinderbana som en " öppning" på temat, med efterföljande samtal omkring temat.

Hur inspirerar och utmanar vi barnen? Genom att göra hinderbanan och fånga barnens intresserade för motorik och rörelse. 

Vilka frågor ställer vi? Återkommer med frågorna vid senare tillfälle.

Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

Dokumentation

vad ska dokumenteras? Barnens reaktion på hinderbanan och reflektioner under samtalet.

Vad vi gör, vad som kan förändras , barnens utveckling etc.

Hur ska vi dokumentera? Ta bilder, skriva ner barnens reflektioner. Lägga in i Blogg samt sätta bilder som barnen själv kan titta på.

Vem ska dokumentera? Alla i arbetslaget.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Hur blev det? (Återkommer med svar vid terminens slut)

Reflektioner?

Utvärdering

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: