Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7 kap. 6-10

Skapad 2018-01-08 13:37 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
familjen/ utseende/ fritidsintresse/ skolschema/ klocka/ djur m.m

Innehåll

Innehåll
Följande ämnesområden berörs under kapitel 6-10 i VALE 7:
kap 6: att berätta om din familj, att beskriva utseende och skriva ett brev.
kap 7: att fylla år, årstider, månader och dagar.
Kap 8: Kunna jobba med nya ord, framförallt verb i presens, regelbundna som oregelbundna. Berätta vad man gör på fritiden och kunna berätta vad en kompis gör. 
Kap 9: Kunna översätta sitt skolschema, lära sig klockan och beskriva sin dag utifrån bilder. Även kunna beskriva en kompis dag. Du ska kunna beskriva muntligt din dag utifrån bilder och stödord.
Kap 10: Jobba med djur och kunna berätta och fråga vad flera personer gör.

Grammatik: genitiv, -ar, -er, -ir verb, verben tener, ir, ser, estar, tener

Genomförande

Gemensamma genomgångar, arbete i text- och övningsbok, enskilda och gemensamma uppgifter och dialoger.

Redovisning
Enskilt eller i grupp både skriftligt och muntligt. Löpande uppgifter, förhör och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningen gäller

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Spanska
Förmågan att förstå tal
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ämne
Förmågan att förstå skrift
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ämne
Förmågan att uttrycka sig i tal
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Ny aspekt
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: