Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal/Diskussion

Skapad 2018-01-08 13:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska under ett par veckor träna oss på att leda och delta i samtal och diskussioner.

Innehåll

Leda och delta i samtal

 

Vi ska nu genomföra en muntlig diskussion utifrån olika texter. Vi kommer att läsa texter gemensamt och i grupp och tillsammans formulera frågor utifrån de texter vi läser. Sedan ska ni i tvärgrupper genomföra en diskussion. Vi kommer att öva oss på att leda en diskussion samt att delta i en.

 

 

 

Arbetsgång

 

  • Tillsammans läsa en text, formulera en sammanfattning samt träna på att formulera frågor till texten.

  • I grupp läsa en text gemensamt, formulera en sammanfattning samt formulera frågor till texten samt skriva stödord till diskussionen.

  • Individuellt förbereda dig på att leda en diskussion utifrån din text.

  • I tvärgrupper leda och delta i en diskussion.

 

 

 

Checklista diskussion

 

Presentera

Läsa upp sammanfattningen och ge egna synpunkter.

 

Presentera diskussionsfrågan.

Leda diskussionen

Inled med någon egen åsikt eller ge någon annan ordet.

 

Delta själv i diskussionen.

 

Se till att alla kommer till tals.

 

Se till att gruppen håller sig till ämnet.

 

Sammanfatta diskussionen.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du leder och delar i diskussionen.

 

 

 

 

 


Matriser

SvA
Samtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du framför åsikter om texten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Språk
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Struktur
Du leder diskussionen med i huvudsak fungerande struktur och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du leder diskussionen med relativt väl fungerande struktur och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du leder diskussionen med väl fungerande struktur och god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Kommunikation
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: