Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Livet under vattenytan

Skapad 2018-01-08 13:40 i Förskolan Skattkistan Förskolor
Förskola
Under vårterminen kommer vi på Safiren titta närmare på Livet under vattenytan.

Innehåll

 

Syfte:  Vi vill att barnen ska få ökad kunskap om Livet under vattenytan och hur vi kan värna om det ekosystem som finns där.

Vi börjar med att höra oss för vilka förkunskaper barnen har om temat i mindre grupper. 

Vi kommer att besöka närliggande vattendrag för att undersöka livet där. Vi kommer också skapa tittskåp för att barnen ska få möjlighet att synligöra sin kunskaper om livet under vattenytan.

Under temats gång kommer vi att uppdatera med nya ideer.  

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: