Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete - En stor del av livet

Skapad 2018-01-08 13:50 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Vilka skyldigheter och rättigheter har du när du tar ett arbete? Vilka skyldigheter och rättigheter har den som ger dig ett arbete? Detta är två viktiga frågor att ha koll på när du ska ut i arbetslivet efter skolan.

Innehåll

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Arbete - en del av livet.

E
C
A
Samband
Handlar om hur du kopplar olika händelser, och omständigheter anknyter och påverkar varandra.
Du kan visa att du kan dra enkla samband genom att du ger exempel på och förklarar hur en sak hänger ihop med en annan.
Du kan visa att du dra förhållandevis komplexa samband genom att du ger exempel på och förklarar hur flera saker/händelser hänger ihop med varandra på olika sätt.
Du kan visa att du dra förhållandevis komplexa samband genom att du ger olika exempel på och förklarar hur fler saker/händelser hänger ihop med varandra på olika sätt vid olika tillfällen och / eller flera platser.
Resonemang
En diskussion där du försöker komma fram till någon gemensam slutsats genom att vända och vrida på fakta.
Du visar att du kan föra enkla resonemang om ett ämne och kan använda ett exempel för att motivera sina tankar.
Du visar att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om ett ämne och kan använda flera exempel för att motivera sina tankar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om ett ämne och kan använda flera olika slags exempel för att motivera och förklara sina tankar ur flera olika perspektiv.
Perspektiv
är hur eller från vilket håll man ser på saker/företeelser.
Du visar att du i viss utsträckning kan växla mellan olika perspektiv.
Du visar att du kan föra relativt väl utvecklade förklaringar om olika perspektiv genom att förklara hur och varför olika händelser kan uppfattas och tolkas olika.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade förklaringar om hur individer och samhällen påverkas av varandra genom att beskriva komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för att påverka sin egen och andras livssituation.
Begrepp
Är det man menar eller tänker på när man använder ett visst ord.
Du visar att du kan använda dig av ett begrepp på i ett huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan använda dig av ett begrepp på i ett relativt väl fungerande sätt genom att du förklarar och förstärker dina svar.
Du visar att du kan använda dig av ett begrepp på i ett väl fungerande sätt genom att du förklarar och förstärker dina svar genom att kunna dess betydelse. Genom att använda dig av begreppen på rätt sätt får du in ett bredare och större sammanhang i dina svar.
Slutsats
Vilka svar eller tankar som du har kommit fram till när du har jämfört fakta och information.
Du visar att du kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser genom att du redogör ditt svar med hjälp av viss fakta.
Du visar att du kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser genom att du redogör ditt svar med hjälp av relevant fakta.
Du visar att du kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser genom att du redogör ditt svar med hjälp av olika slags relevant fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: