Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi VT 18 - kroppen

Skapad 2018-01-08 14:21 i Söderskolan Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med de olika delarna i kroppen och hur de tillsammans får kroppen att fungera.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du ska utveckla din förmåga att använda din kunskap till att granska olika typer av information
 • Du ska utveckla din förmåga att använda ord och begrepp som hör till ämnesområdet 

 Så här ska vi arbeta...

 
 • Vi kommer att ha genomgångar 
 • Vi kommer att läsa i boken och svara på frågor
 • Vi kommer att arbeta i par/grupper för att göra texter och modeller

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kunskap för att dra slutsatser samt granska information och ta ställning i olika frågor
 • Använder din förmåga att använda ämnesspecifika ord i tal och skrift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
BIOLOGI Torsby kommun lgr-11 åk 4

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Har deltagit med har ej godtagbara kunskaper
Lägsta godtagbara kunskaper
--------------->
--------------->
Använda kunskaper för att...
...granska information,
 • Bi
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor.
 • Bi
Behöver stöd för att föra enkla resonemang om källornas användbarhet
För enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
För väl utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...kommunicera muntligt eller skriftligt
 • Bi
Kan med stöd skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
... och ta ställning
 • Bi
Kan med stöd ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda begrepp, modeller och teorier
 • Bi
Kan med stöd ge exempel och beskriva biologiska sammanhang med användning av biologins begrepp.
Grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av biologins begrepp.
Goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med relativt god användninga av biologins begrepp.
Mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Förklarar och visar på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi
Kan med stöd föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra enkla resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra utvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Kan föra välutvecklade resonemang inom aktuellt arbetsområde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: