Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sternö skola Slöjd åk 4-6

Skapad 2018-01-08 14:30 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola F – 9 Slöjd
Ordet slöjd kommer från fornsvenskan och betyder slug, skicklig och händig.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Utifrån inspiration genom genomgångar, böcker eller internet skissar du på ett slöjdarbete. Du arbetar i olika arbetsområden med olika material, redskap och hantverkstekniker. Du dokumenterar ditt arbete efter varje lektion.

 

Undervisning

Vi går igenom:

 • hur man läser och följer en arbetsinstruktion
 • de olika materialens egenskaper och användningsområden
 • olika hantverkstekniker
 • hur redskap och maskiner används
 • de olika delarna i slöjdprocessen, från idéutveckling med skisser till framställning och värdering av arbetsinsatsen.

Bedömning

Jag bedömer på vilket sätt du

 • presenterar dina idéer
 • förstår och följer en arbetsbeskrivning
 • kan använda olika tekniker, redskap och verktyg
 • beskriver din arbetsinsats och hur den har påverkat kvalitén
 • för resonemang om symboler, färg form och material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skiss/planering
Du har på ett enkelt sätt gjort en skiss utan att noterat mått eller färger.
Du har på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt skissat och behövt hjälp med att göra anteckningar om detaljer, mått och färger.
Du har på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt skissat och gjort anteckningar om detaljer, mått och färger.
Du har på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt gjort skisser där du har noterat fullständiga anteckningar detaljer, mått och färger.
Arbetsbeskrivning
Vi läser den skriftliga (/muntliga) instruktionen tillsammans och jag berättar för dig vad som menas.
Vi läser den skriftliga (/muntliga) instruktionen tillsammans och pratar om vad som menas.
Du behöver hjälp att tolka vissa delar i den skriftliga /(muntliga) instruktionen
Du klarar att följa de skriftliga (/muntliga) instruktionerna självständigt.
Hantverksmoment
Med hjälp klarar du att hantera någon teknik, redskap och maskin.
Med viss hjälp klarar du att hantera tekniker, redskap och maskiner.
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt
Du klarar att hantera tekniker, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du inte till att formulera och välja handlingsalternativ som ska leda arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Motivera val
Du har inte motiverat dina val.
Du har gett enkla omdömen om din arbetsinsats och till viss del motiverat dina val.
Du har gett utvecklade omdömen om din arbetsinsats och motiverat dina val.
Du har gett välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och motiverat dina val.
Dokumentation
Din dokumentation är bristfällig vad det gäller arbetsinsats och hur den har påverkat kvalitén.
Du har till viss del dokumenterat din arbetsinsats utan att berätta hur den har påverkat kvalitén.
Du har dokumenterat din arbetsinsats och beskrivit hur den har påverkat kvalitén.
Du har på ett utförligt sätt dokumenterat din arbetsinsats och beskrivit hur den har påverkat kvalitén.
Tolka uttryck
Du har inte kommenterat slöjdföremålets uttryck.
Du har fört enkla resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Du har fört utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Du har fört välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: