Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 7, vi-18

Skapad 2018-01-08 14:33 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Konstsagor, folksagor, fabler,sägner, legender och myter
Grundskola 7 Svenska
I alla tider har människor samlats och berättat historier för varandra, dessa förvandlades med tiden till folksagor och var ofta riktade till olika slags lyssnare. Vi ska under denna moment lära oss om sagornas typiska drag, uppbyggnad och innehåll. Vi kommer att läsa sagor, jämföra dem med film och även skriva och bearbeta en egen saga.

Innehåll

Planering för arbetsområde

Vi ska påbörja ett arbetsområdet - sagor. Syftet är att utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka olika slags sagor samt att ge dig tillfälle att utveckla ditt skrivande inom denna genre. Du ska också lära dig några kända författare och typiska drag för både folksagor och fabler.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter vid varje lektionstillfälle det förkommer även större uppgifter som du får reda på i minst två veckor innan så att du  har tid att tänka igenom vad du vill skriva om och har tillfälle att fråga mig och diskutera med dina klasskamrater under lektionstid Dessa sistnämnda uppgifter arbetar vi med under lektionstid där  du  i halvklass får tillfälle att redigera, ändra och rätta din egna text. 

 

Undervisning

 • Det är viktigt för mig att allt arbete görs under skoltid och  det är elevens ansvar att fråga och arbeta igen (det område som de missat), om de varit sjuka och inte tagit del av lektionen. 
 • Undervisningen sker som vanligt under intensiva pass (då jag inte oftast inte skickar hem läxor), därav är det viktigt att elever har med sig sitt material, jag ser till att vi alla får pauser för att orka med våra långa pass som vi har på tisdag -och onsdagsmorgnar. 
 • Jag ser alltid till att göra pauser och lufta upp lektionerna samtidigt som det är viktigt att eleverna tar sitt ansvar och om de upplever att de inte hann klart under lektionen med uppgifterna att de tar en extra titt hemma. 
 • Allt vi skriver om finns inne på /classroom.google.com - be er barn visa och fråga gärna vad vi gör, nöj er inte med att de "inte vet". Där hittar ni materialet till alla olika uppgifter som vi arbetar med under lektionstid. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 2

tisdag 9/1

Introduktion till sagorna värld, utdelning av material (häfte med sagor och arbetsuppgifter). Förklaring i helklass om sagornas syfte förr i tiden och fram till våra dagar. Genomgång att sagans typiska karaktärsdrag. Jag läser högt ur sagan om "Djuren som skulle till staden", läser igenom sagans arbetsuppgifter. 

Skriver på tavlan olika glosor som eleverna inte förstår och vi definierar dem tillsammans.

Halvklass: Tecknad saga "Den fula ankungen", med hjälp av "kartan" strukturera upp sagans olika händelseförlopp. Genomgång och förklaringar på tavlan alla tillsammans i halvklass. 

onsdag 10/1:

Vikarie: Arbetsuppgifter fram till sidan 7 i arbetshäftet. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 3

tisdag 16/1:

Genomgång av förra veckans lektion (folksagor), och även genomgång av "kartan" av hur vi kan strukturera upp sagans olika händelseförlopp. Genomgång av förra veckans arbetsuppgifter, se över glosorna. 

Halvklass:  Se en kortfilm och själva försöka lösa hur sagans olika händelseförlopp är uppdelade med hjälp av "kartan". 

onsdag 17/1 

Genomgång av tidigare lektion, förklaras av elever.
Genomg
ång av olika arbetsuppgifter, högläsning i klassen (jag läser högt).

Se till uppgifter är klara fram till sida 7 - Inlämning. 

Halvklass:Tecknad saga "Den fula ankungen", med hjälp av "kartan" strukturera upp sagans olika händelseförlopp. 

 

Vecka 4

 

Tisdag 23/1 

Genomgång av genre sagor. Tillsammans ser vi filmen "Hans igelkotten", eleverna får enskilt arbeta med frågor om sagan och se hur de olika händelserna kan delas upp i:
Problem/syfte/ hinder (tre stycken)/ lösningar och hjälpare. 

onsdag: 
Rättade arbeten delas ut och vi har gemensamt en genomgång på tavlan av sagan vi sett dagen innan "Hans igelkotten", frågor och diskussioner i helklass.

OBS! Ämnet för provet delas ut och eleverna gör mindmaps som de ska arbeta med för att skriva om en saga med nutidsperspektiv. 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Vecka 5

Tisdag 30 /1

Genomgång grammatik (15 minuter), vad är ett predikat? Uppgifter och förklaring på tavlan gemensamt. 

Sagovärldar, hur ser genren ut? Vad är det som är viktigt att veta när vi läser sagor? Upprepar sig alltid samma mönster när det gäller händelseförlopp?

Sista 15 minuterna, klassen delas in i grupper och vi  lekar "Bachillerato".

 

onsdag 31/1

Genomförande av DLS - Helklass.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                      Vecka 6

Tisdag 6 /2 

Eleverna ser filmen "Rum 13" med Andreas, jag har nationella prov med årskurs 6. 

 

Onsdag 7/2

Samtal kring hur sagor bör förstås, dess syften och förändring i tiden. 

15 minuters grammatik + även se till att elever skriver sina tankekartor kring hur de ska skriva om en saga och få det till nutidsperspektiv. 

 

____________________________________________________________________________________________

Vecka 7 

Tisdag 13 feb:

Introduktion: Råd om hur man skriver intressant (går det?), jag läser även högt tre korta små sagor vars handling diskuteras utifrån "sagkartan". Fanns alla perspektiv med?

Vi diskuterar i helklass hur man hade kunnat ge olika folksagor nya perspektiv. 

 

Onsdag 14 feb:

Omskrivning av den egna sagan.

Korsord, språkregler, 15 minuters grammatik. 

 

___________________________________________________________________________________________

Vecka 8  - Sportlov

___________________________________________________________________________________________

Vecka 9 - Avslutning och avrundning av sagotema. . . 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska

Läsa

Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar att du kan läsa sagor och fakta om genren med flyt.
Du visar att du kan läsa sagor och fakta om genren med gott flyt.
Du visar att du kan läsa sagor och fakta om genren med mycket gott flyt.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika sagors innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika sagors innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika sagors innehåll.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"

Skriva

Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
Språkriktighet
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du visar att kan skriva olika slags texter med med viss variation och anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Ordförråd
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva en saga med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du kan skriva en saga med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du kan skriva en saga med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Beskrivningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din saga innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Anpassning till texttyp
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sagan innehåller någon typisk sagoingrediens.
Sagan innehåller några typiska sagoingredienser.
Sagan innehåller flera typiska sagoingredienser.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera text och bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra din texts budskap.

Muntligt

Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan återberätta en saga så att innehållet blir begripligt.
Du kan återberätta en saga så att innehållet blir relativt intressant och begripligt. Dessutom berättar eleven med viss inlevelse
Du kan återberätta en saga så att innehållet blir intressant och begripligt. Dessutom berättar eleven med stor inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: