Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7- Längd, tid och samband

Skapad 2018-01-08 15:12 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Inom detta kapitel kommer du bland annat att få lära dig sambandet mellan tid, sträcka och hastighet men även avläsa, tolka och rita tabeller och diagram.

Innehåll

Tidsplan

v 2   3.3  Hastighet

v 3   3.4  Tabeller och diagram

v 4   3.5   Lägesmått, medelvärde, median, typvärde

v 5   3.6  Lägesmått från tabeller och diagram + rep

v 6   rep + prov

 

Repetitionssidor på kap 3 att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 150
Blandade uppgifter s 151-155
Träna mer s 156-158
Utmaning Tema s 159

Repetition s 308-310 (uppgift 21-31)

Filmer:

2.6 Enheter för volym
3.1 Enheter för längd
3.2 Tid och rörelse
3.3 Hastighet
3.4 Tabeller och diagram
3.5 Lägesmått
3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

 

Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå. 

Om du jobbar i basboken är det viktigt att du efter varje avsnitt gör nivå 1 i boken. 

Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

Målet är att du i slutet av arbetsområdet ska lära dig

- uttrycka volym, längd och tid med lämpliga enheter

- utföra beräkningar med tid

- sambandet mellan sträcka, tid och hastighet

- skapa tabeller för att sammanställa statistik

- avläsa, tolka, och rita diagram

- ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang

- kunna förstå och beskriva begreppen som hör till kapitlet

 

Begrepp vi kommer att jobba med:

volym, 1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 milliliter, längd, 1 meter, tid, en sekund, hastighet, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

 •  Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan.

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

 • Du kan titta på genomgångar på Filmer (Matematikboken X)

 • Träna extra eller repetera matteövningar 

Bedömning

 • Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett större prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen. 
 • Du kommer också få en hemuppgift som ska lämnas in senast v 7. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: