Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-01-08 16:02 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Matematik Geografi Historia
Vi lär oss om norden

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Sv: Vilka språk som talas i Norden. Vilket språk som tillhör en annan familj än svenskan. Kunna översätta några meningar på danska och norska till svenska. Kunna några ord på varje språk. Känna till några sagor/berättelser från Norden. Läsa en bok av en nordisk författare och berätta om den. 

Sh/Sv: Vilka nationella minoriteter som finns i Sverige, vilka språk de talar och vilka rättigheter de har.

Ge: Länder, städer, floder, berg och andra geografiska platsers läge på kartan. 
Varför naturlandskapen i Norden ser ut som de gör och varför människor bor där de bor. 

Hi: Hur Norden bildades och förändrades. 

Ma: Läsa av data i tabeller och diagram. Göra enkla undersökningar och visa resultat i tabeller och diagram. Förstå skillnaden mellan median och medelvärde.

 

 

 

 

Dessa punkter i läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser och lyssnar till norska, danska och isländska. 

Vi ser på film från de nordiska länderna och om olika minoriteter.

Vi läser faktatexter om de nordiska språken och länderna. 

Vi ser på och arbetar med Geografens testamente. 

Vi studerar de nordiska ländernas kartor.

Vi lyssnar på en berättelse om en samisk tjej.  

Vi ser på film om olika väderfenomen

Vi arbetar praktiskt med olika moment

Vi repeterar kapitel 3 i vår matematikbok.

 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom att du får visa dina kunskaper skriftligt.

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna.

Du kommer få redovisa det du lärt dig i geografi på ett kartprov och ett annat prov på begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: