👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar om teknik och teknik i vardagen

Skapad 2018-01-08 17:29 i Resarö skola Vaxholm Stad
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande såväl i arbetslivet som i vardagslivet. Många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att du ska förstå teknikens roll behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Det här arbetsområdet kommer att handla om tekniken i vardagen och hur den har utvecklats sedan stenåldern fram till i dag och något om vilka förväntningar vi kan ha på framtidens teknik.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande såväl i arbetslivet som i vardagslivet. Många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att du ska förstå teknikens roll behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Det här arbetsområdet kommer att handla om tekniken i vardagen och hur den har utvecklats sedan stenåldern fram till i dag och något om vilka förväntningar vi kan ha på framtidens teknik.

Innehåll

Tankar om teknik och teknik i vardagen

                                        Bildresultat för teknik

 

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan delta och agera i ett samhälle i vilket tekniken spelar en allt större roll. Förhoppningen är också att du utvecklar ett intresse för teknik och en förmåga att ta till dig tekniska utmaningar på ett kreativt sätt. I det här arbetsområdet kommer du att ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Arbetsformer

Du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar, se film, läsa i läroböcker och faktaböcker, göra övningar och svara på frågor. Vi kommer även att ha diskussioner och du kommer att få genomföra praktiska uppgifter då du har möjlighet att visa din kreativitet.

 

Utvärdering

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet till och med vecka 22. Du kommer att få möjlighet att redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt fortlöpande under arbetsperioden. Den slutliga examinationen sker med ett skriftligt prov fredag 1/6. Då ska du kunna: 

 • Berätta om varför vi har teknik.
 • Ge exempel på teknik i din vardag och berätta vilket syfte de tekniska föremålen har.
 • Redogöra för teknikens utveckling från stenåldern till i dag genom att lyfta fram några saker från varje tidsepok som beskrivs i Boken om Teknik (s. 4-5).
 • Ge exempel på två tekniska system och beskriva hur komponenterna i dessa samverkar.
 • Tillämpa teknikens arbetssätt och göra en konstruktion. (Examineras löpande under arbetets gång.)
 • Ge exempel på en uppfinning som väsentligen har förändrat människans livsvillkor och motivera varför du tycker så.
 • Berätta om hur människans behov av mat har drivit på utvecklingen av tekniken.
 • Ge 3 exempel på teknik som används i kläder och beskriva vilket behov som tillgodoses.
 • Berätta om teknik som håller oss rena och friska och ge exempel på sådan.
 • Göra en tydlig skiss och beskriva skillnaden mellan en sådan och en ritning.
 • Förklara begreppen: uppfinning, stenåldern, producera, komponent, grafen, material, materiel, konstruktion, konstfiber, "slit och släng", återbruk och nanoteknik.

 

Lycka till med dina teknikstudier!

Tekniska hälsningar

Per 

                                            

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6