Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Igelkottprojekt

Skapad 2018-01-08 20:15 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Barnen får på ett roligt, spännande och konkret sätt följa ett av naturens fenomen: Vi följer tistelfjärilens utveckling från larv till fjäril.
Förskola
Vi upptäcker igelkottar!

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vi vill, genom att samtala, titta och upptäcka igelkottens livscykel ge barnen på ett konkret och spännande sätt möjlighet att få en djupare förståelse för hur det kan se ut i naturens värld.

Vi börjar med att fråga vad barnen vet om igelkottar och vad de skulle vilja veta mer om.

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vi vill ta vara på barnens funderingar och förkunskaper, deras nyfikenhet, lust och glädje för att vilja lära sig mer om djur och natur.

 

Hur gör vi?

Hela barngruppen kommer under HT-17/VT-18 att upptäcka mera om igelkottar

 Vi börjar med att prata med barnen och ta reda på vad de vet om just igelkottar. Vad vill de veta? Vad vill de lära sig om dessa djur?

 • Vi tittar på olika filmer om igelkottar:

 • Vi lånar böcker på biblioteket och samtalar om igelkottar under samlingar
 • Igelkottar på avdelningen (gosedjur) får namn
 • Vi bygger ett "bo" för våra gosedjur-igelkottar med löv och pinnar
 • Vi skapar igelkottar med olika material och teknik

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Uppgifter

 • Skapande

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: