Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-01-08 20:40 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
För att klara av ett vuxenliv med arbete, skatter, sparande och investeringar behöver du kunskaper om ekonomi. Ekonomi handlar om att hushålla med sina pengar, så att de räcker till det man behöver och vill ha. Det blir vanligare och vanligare att handla på nätet. Kanske kommer mynt och sedlar att försvinna. Blir bitcoins den nya valutan då? Precis som varje person och familj har sin ekonomi, har staten Sverige en ekonomi. Politikerna i regeringen visar varje år vad de vill göra med de gemensamma pengarna i en budget. Vad tycker du är viktigt att de gemensamma pengarna i statskassan används till?

Innehåll

Övergripande mål

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Förmågor

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Centralt innehåll

Samhällsresurser och fördelning

  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.  

Kunskapskrav

  • Du har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer.
  • I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett fungerande sätt.
  • Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med resonemang.
  • Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.

Genomförande

Vi börjar med att titta på vår egen privata ekonomi och diskutera för- och nackdelar med veckopeng/månadspeng, vad den ska räcka till m.m. Sen undersöker vi familjens ekonomi och gör en budget med inkomster och utgifter. Det är viktigt att kunna använda begrepp som skatt, hyra,  försäkringar, konsumera, kontant, kredit, lån, ränta, avbetalning, spara och investera för att kunna diskutera ekonomi. Därför ska vi träna på att använda de begreppen. Vi ska ta reda på hur de gemensamma tillgångarna i statskassan används. Du ska också få möjlighet att diskutera och ta ställning i samhällsfrågor som har med ekonomi att göra. 

Till lektionsinnehållet finns det även UR-filmer som vi kommer att se. De handlar alltså bl.a. om pengar och skatt.

Du kommer att få arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass.

Bedömning

Dina kunskaper om ekonomiska strukturer och begrepp kommer du att få visa muntligt i diskussioner och i en kort enskild uppgift. Du kommer också att få visa dina kunskaper i grupparbete om familjens budget och enskilt i din ekonomiska modell.

Din förmåga att undersöka samhällsfrågor och att uttrycka din ståndpunkt kommer du att få visa både muntligt i grupp och helklass samt individuellt skriftligt. I slutuppgifterna kommer du även få ett extra tillfälle att visa dina kunskaper om de ekonomiska begrepp och samband som vi har arbetat med.

Dokumentation/Utvärdering

Elevernas arbeten sparas.

Elever och lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska läggas i GAFE.

 

Matriser

Sh
Ekonomi

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda re- sonemang.
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: