Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens Tid

Skapad 2018-01-08 21:37 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Historia
Orsaker och konsekvenser av två världskrig samt Förintelsen.

Innehåll

 

Centralt innehåll:

- Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

- Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

- De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

- Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, t ex i form av kolonialism, och rasism.

 

(A) Faktainläsning och förhör v. 3-8

Varje vecka sker läxförhör på faktainnehållet:

1. Europeisk expansion 1700-1800-tal
 (genomgång och övningar innan jul)

2. WW1 & Ryska revolutionen 1914-1918

3. Mellan två krig

4. WW2 & Förintelsen 1939-1945

 

(B) Resonerande prov vecka 9

Här kommer du att få en enda fråga att resonera kring. Du ska: 

- förklara och underbygga med historiska exempel, 

- använda centrala begrepp samt 

- resonera om orsaker och konsekvenser.

Matriser

Hi
Världskrigens Tid

Rubrik 1

E
C
A
1: Att visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
2: Att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
3: Att undersöka och beskriva samband mellan olika tidsperioder (utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor).
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband.
4: Att ange tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motivera resonemangen med hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar med enkla resonemang som till viss del är underbyggda med hänvisningar.
Du motiverar med utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda med hänvisningar.
Du motiverar med välutvecklade resonemang som är väl underbyggda med hänvisningar.
5: Att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om relevans.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om relevans.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser samt för välutvecklade och väls underbyggda resonemang om relevans.
6: Att underbygga resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
7: Att använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och resonemang om hur historia används.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: