Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap åk 6

Skapad 2018-01-08 21:54 i Fyllingeskolan Halmstad
Lpp för hemkunskap år 6.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse förr arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Innehåll

Syfte

Att lära dig mer om vad hemkunskap är och vad det betyder. Du ska få lära dig om mat, näring och hälsa och kunna ha ett kritiskt

tänkande kring olika val vi behöver göra. Du ska också lära dig grunder i konsumentkunskap, ekonomi och reklampåverkan. 

Se nedan, kopplingar till läroplanen.

Så här arbetar vi:

Du får vid några tillfällen under terminen baka och laga mat.

Du kommer att laga olika typer av måltider och följa recept och instruktioner.

Du kommer att få använda olika redskap som finns i köket.

Du får lära dig vanliga ord och begrepp som hör ihop med bakning och matlagning.

Du får också tillfällen att träna på att ge omdöme om ditt och gruppens arbete och resultat.

Du kommer få jämföra färdiglagade produkter kontra hemmalagat och lära dig hur man jämför priser.

Du får lära dig några vanliga miljömärkningar och hur man återvinner olika material.

Du får lära dig något om vad som skiljer reklam från konsumentinformation.

Kunskapskrav. Det här utvärderar vi:

Detta kommer att bedömas:

  • din förmåga att sammarbeta
  • din förmåga att planera och tillaga måltider
  • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess
  • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
  • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
  • din förmåga att hantera redskap och metoder i samband med matlagning och bakning 
  • dina kunskaper i ämnesspecifika  ord och begrepp inom ämnet som t.ex:  jäsa, knåda, degspad/degvätska, koka, sjuda,  reda, steka, fräsa, reklam.

 

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris för hemkunskap årskurs 4-6.

Kriterier

Når ej målen
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Förmåga att planera det praktiska arbetet.
Jag kan med hjälp och stöd av lärare planera arbetet. Jag förstår korta instruktioner och recept.
Jag planerar arbetet och använder mig av tidigare erfarenheter.
Jag planerar arbetet och förklarar hela arbetsgången. Jag ser olika möjligheter och lösningar.
Förmåga att genomföra/värdera det praktiska arbetet.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept. Jag genomför enkla arbeten och förstår vikten av god hygien. Jag kan med hjälp värdera och reflektera över min arbetsinsats och mitt resultat.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet och tar egna initiativ. Jag tillagar, arrangerar och slutför arbetet med ett snyggt resultat och låter god hygien genomsyra hela arbetsgången. Jag lämnar min arbetsplats ren och snygg.
Jag följer muntliga och skriftliga instruktioner/recept med skicklighet, tar egna initiativ och omprövar tidigare val om förutsättningarna ändras. Jag kan bedöma arbetet ur olika perspektiv. Jag hanterar oförutsedda situationer och omprövar tidigare val.
Förmåga att samarbeta.
Jag samarbetar under hela arbetets gång.
Jag samarbetar under hela arbetet och kan samarbeta med alla. Jag visar att jag tagit till mig argument från andra.
Jag tar egna initiativ till arbete som gynnar alla. Jag kan ta till mig motargument och drar fördel av dessa i mina slutsatser.
Teoretiska kunskaper.
Jag förstår grundfakta i det avsnitt som vi arbetar med. Jag utför de uppgifter jag får och använder de viktigaste begreppen i rätt sammanhang. Jag har egna idéer kring uppgiften och genomför någon av dessa.
Jag kan dra självständiga slutsatser, t.ex. göra jämförelser och använda redan inlärd kunskap tillsammans med ny i rätt sammanhang. Jag förbättrar mitt arbete efter kommentarer.
Jag kan beskriva och ge egna förklaringar till mitt arbete och argumentera för mina slutsatser. Jag ifrågasätter mitt arbete och förbättrar det utifrån självkritik.
Totalt omdöme kunskapsmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: