Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - grundkunskap

Skapad 2018-01-09 06:00 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är allting uppbyggt av? Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med är uppbyggda av små byggstenar. Vi kallar dem för atomer. Atomer finns i allting som vi kan ta på, som väger någonting och som tar plats. I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på hur atomer är grunden till allting på vår jord.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • planera och genomföra enkla systematiska undersökningar
 • enkelt använda begrepp och modeller för att förklara och beskriva, till exempel en atom eller ett grundämne

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • jämföra ditt undersökningsresultat med andras samt förklara och föreslå eventuella förändringar till nästa gång
 • med kemins begrepp enkelt förklara hur grundämnen är uppbyggda och oförstörbara
 • berätta om naturvetenskapliga upptäckter som till exempel atomer och ett grundämne

Vi bedömer din förmåga genom att:

 • observera din insats på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna arbetar vi med:

 • egna undersökningar (planera, genomföra och dokumentera)
 • läsa texter
 • diskutera
 • se filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: