Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - ett land i världen

Skapad 2018-01-09 07:52 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Under denna termin kommer vi bland annat att prata om hur Sverige faktiskt ser ut. Hur vi bor och varför vi bor där vi bor samt hur det är att bo i ett annat land i världen?

Innehåll

Syfte

Att ge fördjupade kunskaper om hur Sverige och världen ser ut.

Att lära oss mer om vår närområde.

Att lära oss hur olika hem kan se ut.

Att lära oss skriva ut de stora städerna samt sjöar och berg i Sverige på en karta.

Att lära oss vad de olika världsdelarna heter.

Att lära oss hur naturen skiljer sig i vårt land.

Att se hur det är att flytta inom ett land och länder.

Att lära oss reflektera över hur livet skulle kunna vara utan ett hem.

Att göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.

 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer jobba med att se hur Sverige ser ut på en karta.

Vi kommer skriva texter som handlar om vår stad Södertälje.

Vi kommer lära oss fakta om Södertälje, Sverige och världen.

Vi kommer titta på filmer.

 

 

Redovisningsform

Du ska kunna skriva en text som handlar om Södertälje.

Du ska kunna i din arbetsgrupp redovisa den faktatext du har skrivit om Södertälje.

Du ska kunna visa var några städer samt sjöar och berg finns på en Sverigekarta.

 

 

 

 

 

Bedömning

Jag bedömer 

 • din förmåga att kunna se hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
 • din förmåga att beskriva varför människor flyttar och kunna ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • din förmåga att göra enkla undersökningar av omvärlden. I detta fall om Södertälje.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO SvA
Sverige - ett land i världen

Behöver öva mer
Uppnår målen
Hur kan naturen och miljön påverka var människor bor?
Du ska kunna beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor.
Vad arbetar man med på olika delar avSverige?
Du ska kunna ge exempel på vad man kan arbeta med i olika delar av Sverige. Tex vad man kan arbeta med i norra Sverige.
Varför flyttar man?
Du ska ge exempel på några orsaker till varför man flyttar och vad en flytt innebär för barn och familjer.
Visa på karta.
Du ska kunna namnge och visa på Sverigekartan städer, sjöar och berg.
Skriva Faktatext
Du ska kunna tillsammans med din arbetsgrupp skriva en faktatext om en tilldelad del i din stad, t.ex. idrott, näringsliv mm samt redovisa texten för hela klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: