Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling, nordiska språk och minoritetsspråk

Skapad 2018-01-09 08:35 i Domnarvets skola Borlänge
Ett arbetsområde om språkbruk, från språkens ursprung till
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här området kommer vi jobba med språkhistoria. Vi kommer börja med att arbeta med vad språk är och teorier om hur språk har utvecklats. Utifrån detta kommer vi fördjupa oss i de nordiska språken och dess släktskap. Vi kommer även att jobba med våra fem minoritetsspråk dess ställning.

Innehåll

Tidsplan:

Vecka 5

Klarar vi oss utan språk? Språket talar om vem du är (sid 230-231 Portal)

Övning kroppsspråk

Diskussionsfråga: På vilka sätt och i vilka situationer kan ni påverka er situation med hjälp av språket?

De indoeuropeiska språken (språkträd) (sid 240-241 Portal)

Introduktion Grannspråk och minoritetsspråk, vilka är de skandinaviska språken?, vilka är minoritetsspråken? (sid 249 Portal)

https://www.youtube.com/watch?v=jJouNQd8H6A  (Kort introduktionsfilm till de nordiska språken ca 2,5 min)

https://www.youtube.com/watch?v=DDpznOUAbiM ( Nordiska språk, minoritetsspråken ca 14 min)

Vecka 6

Urnordiska, ett gemensamt nordiskt språk (häfte)

Danska (häfte)

Norska (häfte)

Finska (portal s 252)

Vecka 7-8

Arbeta med artikeluppgift nordiska språk (se uppgift nedan) samt grupparbete om ett nordiskt språk.

Vecka 8-12

Grupparbete nordiska språk (redovisas tisdag v12)

 

Arbetssätt:

Vi kommer ha lektionsgenomgångar

Samtalsövningar

Läsa texter på nordiska språk

Lyssna på nordiska språk

Arbeta med instuderingsuppgifter

Enskilt söka information i media och presentera ditt innehåll

Göra ett grupparbete om ett nordiskt språk/minoritetsspråk redovisas tisdag och onsdag  v 12

Tisdag v13 läsa skönlitteratur och träna inför test onsdag v 13

Prov onsdag v13

Provfråga

Du skall kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Bedömning:

Se betygsmatris

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Nordiska språk Skillnader och likheter

  • provfråga ons v 13

  • Nordiska språk - likheter och skillnader

  • Artikeluppgift nordiska språk inlämnad och klar ons v 8

  • Grupparbete nordiska språk eller minoritetsspråk redovisas tisdag v 12

Matriser

Sv
Svenska, Domnarvets skola grundmatris

E
C
A
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket & närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: