👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering persiska/dari VT 2019 V.2-11

Skapad 2018-01-09 10:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Läs, skriva och tala
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Planering för modersmål i persiska för VT 2019. Vecka 2-11

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och Skriva, tala, tolka budskapet, öka ordkunskap,

jämföra modersmålet med svenska.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

Högläsa olika slags texter. 

Lära sig om texternas budskap och resonera om innehållet.

Att skriva skriva presentationer om sig själv eller om någon annan. ( kända personer )

Arbeta med motsatser och synonymer.

Jämföra grammatiks byggnader i modersmål och svenska och lära sig om skillnader och likheter.

 

.

 Undervisning och arbetsmetoder

Läsa texter med högläsning.

Frågor till texter för att öka förståelse och resonemang om budskapet.

Återberätta innehållet.

Använda digitala verktyg för att läsa och skriva meningar och texter på modermålet.

Arbeta enskilt samt i grupp för att återberätta om lästa texter.

Arbeta en hel del med motsatser och synonymer.

Skriva meningar för att förstå bättre språkets uppbyggnaden.

Lärande lekar i klassen. 

Eleven har uppnått målen när...

Om eleven har varit närvaro på lektioner och arbetat aktiv med nämnda konkretiserade mål ovan.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6