Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2018-01-09 11:28 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna och människan påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera hur människan och jordens egna processer påverkar jordytans former.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva jordens inre och yttre krafter.

Kommunikativ förmåga: 
Genom att skriva ett arbete och redovisa det muntligt för dina kompisar övar du på olika sätt den kommunikativa förmågan. 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan
 • På vilket sätt människan påverkar jordytan 
 • På vilket sätt förändringarna av jordytan påverkar människor och de miljöer de lever i

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

jordskorpa, kontinent, kontinentaldrift, mantel, kärna, magma, vulkan, lava, jordbävning, tsunami, erosion, vittring, inre krafter, yttre krafter, kontinentalplattor, spridningszon, kollisionszon, förkastningszon, naturkatastrof, växthuseffekt.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Björn berättar.
 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt och svara på frågor till dessa.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt arbete där du ska beskriva någon av processerna vulkan, jordbävning, erosion, vittring samt en inträffad naturkatastrof och sedan berätta om denna för kompisarna i klassen.
 • Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. 

 

Detta kommer att bedömas: (Se även bedömningsmatris)

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att resonera kring hur inre och yttre krafter påverkar vår planet.
 • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser dessa krafter kan få för människor och natur.

 

Tidsplan: 

 • Vi lägger grunden till kunskap genom att lyssna till föreläsningar, titta på bilder och filmer samt arbeta med texter och svara på frågor.
 •  Fördjupningsuppgift där du kommer kommer att skriva om och beskriva en naturkatastrof som orsakats av någon av processerna och hur denna har påverkat människor och natur.
 •  Redovisning och förberedelse inför det skriftliga provet där du kommer att få visa de ovan nämnda förmågorna.
 • Skriftligt prov. En detaljerad beskrivning av hur du förbereder dig inför detta läggs ut i Classroom och i veckobrev hem till föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Pedagogisk planering - Jordens inre och yttre krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklara
Eleven har ännu ej kunskaper om natur- och kulturlandskap och de processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven förklarar någon eller några av vår planets inre och /eller yttre krafter och hur den/de uppstår. Detta görs på ett enkelt sätt och till viss del.
Eleven förklarar några av vår planets inre och yttre krafter och hur de uppstår. Detta görs på ett utvecklat och relativt väl sätt.
Eleven förklarar några av vår planets inre och yttre krafter och hur de uppstår. Detta görs på ett välutvecklat sätt.
Resonera och Analysera
Eleven är på väg att kunna se samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan ange något samband, orsak och konsekvens av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett enkelt sätt.
Eleven kan se något eller några samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett ganska komplext sätt.
Eleven kan ange några samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett komplext sätt.
Ord och begrepp
Eleven kan ännu inte använda geografiska begrepp för att förklara och resonera.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett ganska väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: