Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och tidsskillnader vt 2018

Skapad 2018-01-09 11:33 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Klockan är viktig att kunna. Vi måste kunna passa tider för att fungera i vårt samhälle. Det är ju tråkigt att komma när affären har stängt eller när festen har slutat. Vi tränar både analog och digital klocka. Vi tränar också på att räkan ut tidsskillnader så att du t ex kan räkna ut när du behöver åka för att hinna i tid till festen.

Innehåll

Material:

 • Zcooly klockgården och NOMP
 • Praktiskt material som övningsklockor
 • Övningsuppgifter

 

Arbetssätt

Vi kommer att öva på både analoga och digitala klockan genom praktiska övningar, spel och med hjälp av Zcooly och NOMP på ipaden. Genomgångar och gemensam problemlösning för att du ska få tips på olika metoder och strategier du kan ha nytta av.

 

Bedömning

Du får visa vad du kan genom att göra läxförhör eller korta diagnoser. Du visar även vad du kan när vi arbetar tillsammans i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid år 4 ht 2016

Begrepp

Din förmåga att se och använda samband mellan olika begrepp.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Läsa av analog klocka
Du kan läsa av hela och halva timmar på den analoga klockan.
Du kan läsa av de flesta olika klockslag på den analoga klockan.
Du är säker på och kan läsa av den analoga klockan på rätt sätt.
Analog och digital klocka
Läsa av och kunna se sambandet mellan de olika klockorna.
Du kan se samband mellan NÅGRA olika klockslag på den digitala och analoga klockan.
Du kan se samband mellan FLERA olika klockslag på den digitala och analoga klockan.
Du kan se ALLA samband mellan olika klockslag på den digitala och analoga klockan.

Matematiska metoder

Du förmåga att använda olika matematiska metoder, göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Tidsskillader
Du kan använda en enkel metod t.ex. med praktiskt material eller prövning och kommer TILL VISS DEL fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att med hjälp av en klocka med visare eller bilder PRAKTISKT ta reda på olika tidsskillnader.
Du kan använda en metod som PASSAR BRA för problemet och kommer OFTA fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att du kan beräkna tidskillnader på olika sätt och du kan VÄLJA EN METOD SOM PASSAR för uppgiften.
Du kan använda dig av en en metod som är EFFEKTIV och du kommer NÄSTAN ALLTID fram till rätt svar/lösning. Detta visar du genom att lösa uppgifter med tidskillander på OLIKA SÄTT.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: