Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schack-klubb och Sikta mot stjärnorna.

Skapad 2018-01-09 11:55 i Torsångs skola Borlänge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska Matematik
Du som går i år 1, 2 och 3 får vara med i skolans schackklubb och lära dig att spela schack. Varje år får du möjlighet att delta i den stora schackturneringen "Sikta mot stjärnorna" där du spelar mot andra skolor i Sverige.

Innehåll

Mål: (Vad)
-Alla elever som går i år 1, 2 och 3 får vara med i skolans schackklubb "Torsångs schackmatt".
-Eleverna får träna sig på att tänka, räkna ut saker, se framåt, göra egna bedömningar och fatta beslut.
-De tränar sig också på att vänta på sin tur, ha tålamod och koncentrera sig.
-Delta i den stora schackturneringen "Sikta mot stjärnorna" som spelas via nätet mot andra skolschackklubbar.

Arbetssätt (Hur)
 Fritidspedagogerna använder sig av materialet från Sveriges schackförbund

Du kommer att få:

 • ta del av genomgångar och höra vuxna berätta om grunderna i schack
 • samtala runt schackspelet och dess regler
 • se filmer 
 • använda iPad/dator
 • spela/träna schack på PA-passen och fritidstid 
 • tävla mot de övriga klasserna på skolan
 • delta i tävlingen "sikta mot stjärnorna" som anordnas av Svenska Schackförbundet

Bedömning:

I åk 3 ska du ha lärt dig:

 • Schackreglerna
 • pjäserna namn, rörelse och värde
 • minispel som "Först över", "Bondeschack"
 • Spela ett vanligt parti schack, både digitalt och bräde
 • Delta i en turnering på skolan eller "Sikta mot stjärnorna"

Utvärdering:
Vi utvärderar under junidagarna

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: