👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vecka 2 3,4

Skapad 2018-01-09 12:05 i Tärnsjö förskola Heby
Förskola
Barns inflytande. Vi delar in barnen i tre grupper- MING, SKAPANDE, SPRÅK o MATEMATIK

Innehåll

MING: Introduktion av olika instrument. Vi spelar och sjunger . Barnen får välja vilka instrument de vill spela. Vi använder oss av begreppen i danslekar, vi använder matematiska begrepp som utgångspunkt i alla sånger och spel och dans.

SKAPANDE: Barnen erbjuds olika berikande material i ateljen. Fritt skapande med egen fantasi. Barnen får träna på turtagning och på att dela med sig. Barnen får utlopp för sin kreativitet. 

 

SPRÅK OCH MATEMATIK: Vi lär oss olika matematiska begrepp. Vi använder oss av siffror och bokstäver. Tränar grovmotorik och finmotorik när vi te.x bygger med klossar eller pärlar. 

SYFTE: Barnen får prova på olika aktiviteter i mindre grupper och har möjlighet att fördjupa sig i aktiviteten, att få ta plats, bli lyssnad på och ge uttryck för sin egna intressen och sitt lärande.

MÅL: Alla barn ska få synas och höras och få möjlighet att prova på alla aktiviteter som erbjuds och få möjlighet att förverkliga 1-2-3. (Förbereda-aktivera-avsluta).

ARBETSSÄTT: Vi är närvarande pedagoger som stödjer barnen i deras lärande. Vi ställer frågor och ger utmaningar till ett lustfyllt lärande.

 

 

 

Uppgifter

 • V3

 • V4

 • V5

 • v.6

 • v 9

 • V 10

 • V17

 • V. 20

 • V.21

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016