Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2018-01-09 12:48 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Vi kommer att diskutera och lära oss mer om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Vi kommer att lära oss mer om kristendom, judendom och islam, genom att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron/religionen visar sig i olika handlingar och i samhället och var i världen vi hittar olika religioner.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att lära oss mer om kristendom, judendom och islam genom att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. För att kunna göra det kommer vi använda oss av tillhörande begrepp. Vi ska också ta reda på hur tron/religionen visar sig i olika handlingar och i samhället och var i världen vi hittar olika religioner.

Konkreta mål:

Du ska efter arbetet med detta område kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, skrifter, platser, högtider och ceremonier.
- var i världen olika religioner finns representerade.
- likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- några kristna högtider och traditioner.
- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- kunna använda begrepp t ex: livsåskådning, ritualer, tradition, symboler, levnadsregler, bön, fasta mm för att förklara likheter och skillnader

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva olika religioners heliga rum, skrifter,  platser, högtider och ceremonier.
- redogöra var i världen olika religioner finns representerade.
- resonera om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna samt göra jämförelser mellan dem med hjälp av begrepp
- beskriva några religiösa högtider och traditioner.
- redogöra för hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- använda begrepp t ex: livsåskådning, ritualer, tradition, symboler, levnadsregler, bön, fasta m.m.


Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under arbetets gång att arbeta på följande sätt:

- Genomgångar i helklass
- Läsa och diskutera texter 
- Se filmer
- Skapa mini-böcker  för att sammanfatta religionerna och ha som stöd för att kunna se samband och göra jämförelser enskilt och i par
Olika former av Exit tickets - kort utvärdering/fråga/påstående om hur säker du känner dig/har förstått olika moment i undervisningen
Gemensamma samtal och diskussioner för att synliggöra lärande

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Analysera kristendomen, judendomen och islam jämförelse
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Analysera kristendomen, judendomen och islam samband
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
Analysera kristendomen, judendomen och islam livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: