Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 Vamos 1 VT 2018

Skapad 2018-01-09 12:58 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna arbetar aktiv med att skaffa sig en stark och stabil grund i spanska språket. Eleverna håller på att familiarisera sig med spanska genom att bygga upp ett ordförråd med grundläggande grammatik. Vi kommer att arbeta med "Vamos !" som läromedel. Eleverna tränar sitt uttal genom att läsa högt på lektionen i grupp och individuellt. Syfte med detta är att förbättra uttalet och utöka ordförrådet. Eleverna har muntliga presentationer om eget intresse och från spansktalande länder (kultur). Eleverna tränar sin hörförståelse genom att lyssna på sina klasskamrater och olika cd spelningar.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Planering VT 2018 Spanska åk 7 (A+B)

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • - reflektera över och ta ansvar för min språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min inlärning.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)
 • Läsa lätt texter.
 • Lyssna på talad spanska.
 • Träna på uttalet genom att läsa högt på lektionen och hemma
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala spanska så mycket som möjligt under lektionerna.

Under terminen kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Uttalet
 • Ordkunskap
 • Läsförståelse
 • Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som eleverna skaffar sig.
 • Realia
 • Grammatik
 • Hörförståelse om enkla texter

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa och förstå enkla texter.
 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är mycket viktigt
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga prov / uppgifter av olika slag.

 

Som stöd använder vi boken Vamos 1! Allt-i-ett: textbok och övningsbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk spanska

E
D
C
B
A
LYSSNA OCH LÄSA
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
NTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: