Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-3

Skapad 2018-01-09 13:11 i Knutby skola Uppsala
We will learn about Pulse, Rythm and Music and how important they are when playing Music.
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik , rytm och puls finns inom oss, i alla kulturer, och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Mål

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
- öva förmågan att känna pulsen i musiken

- spela, dansa och sjunga i olika musikaliska former och genrer
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Konkretisering av mål

- att eleven kan delta i gemensam sång, dans samt spelar på något instrument
- att eleven kan ge exempel på något instrument från olika instrumentgrupper
- att eleven kan några rytminstrument (percussion instruments) musiksymboler och grundläggande musikaliska termer så som puls, rytm, melodi och stämma.

Bedömning

- förmågor bedöms fortlöpande under lektioner och i samtal.

Undervisning

Hämtat från centralt innehåll:
- Sånger och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel.
- Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
- Musiksymboler, bilder och tecken.
- Olika instrument från gruppen blås- sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Hur instrumenten låter och ser ut.
Vi lärar oss sånger, danser och sånglekar från olika kulturer.
Jag kommer att få möjlighet att lära mig enklare notskrift och några musikaliska
termer. Vi kommer tillsammans med hjälp av bild och film prata om vad som
kännetecknar olika instrument.

Uppgifter

 • Melodispel

 • Puls, tempo

 • Gemensamt musicerande

Matriser

Mu
Musik år 1-3

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Att sjunga.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Att spela instrument.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du spelar rytmer, baserade på enkel/halv/dubbel puls, på rytminstrument.
Du sjunger samtidigt som du spelar rytmer på ett rytminstrument.
Du kan akompanjera när någon annan sjunger.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer.
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du hittar på ett sätt att spela på rytminstrument till exempelvis en berättelse, en sång eller inspelad musik.
Du hittar på en egen melodi.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du hör skillnad på några grundläggande musikstilar.
Du beskriver karaktärsdrag hos några olika musikstilar
Att tillämpa centrala begrepp.
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
Du håller en puls till musik genom att spela, klappa eller gå.
Du växlar mellan den enkla, halva eller dubbla pulsen genom att spela, klappa eller gå till musik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du spelar, sjunger och hör skillnad på ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
I ditt musicerande gestaltar du och använder begreppen ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
Kombinera musik med andra gestaltningsformer.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du härmar rörelser och danssteg som din lärare förevisar.
Tillsammans med andra i en grupp, gestaltar du en sång med rörelser eller danssteg som ni har hittat på.
Vårt kulturarv
 • Mu
 • Mu  1-3
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du ska kunna sånger som hör ihop med årets högtider. Till exempel Lucia, jul och skolavsluting.
Du ska kunna sånger från några andra kulturer än den svenska.

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Ny aspekt
 • Mu  1-3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: