Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-01-09 13:20 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
bråk och procent

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 4-6

1
2
3
4
5
Tal i bråkform och blandad form. Kunna skriva tal i bråkform och blandad form till en figur/figurer
Kan inte skriva tal i bråkform.
Kan med stöd skriva tal i bråkform.
Kan skriva tal i bråkform och med hjälp tal i blandad form..
Kan skriva tal i bråkform och i blandad form..
Växla mellan tal i bråkform och blandad form
Kan inte växla mellan tal i bråkform och blandad form.
Kan med stöd växla mellan tal i bråkform och blandad form.
Kan åt ett håll växla mellan tal i bråkform och blandad form.
Kan växla mellan tal i bråkform och blandad form och tillbaka.
Addera tal i bråkform.
Kan med hjälp addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Kan med hjälp addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Kan addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Kan addera tal i bråkform där nämnaren inte är samma. 2/3+1/4=
Subtrahera tal i bråkform
Kan inte subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Kan med hjälp subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Kan subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Kan subtrahera tal i bråkform där nämnaren inte är samma. 4/6-1/3
Procentform
Kan inte skriva tal i procentform.
Kan med stöd skriva tal i procentform.
Kan skriva tal i procentform.
Bråk - decimal och procent.
Kan inte omvandla mellan bråk procent och decimal.
Kan med stöd omvandla mellan bråk procent och decimal.
Kan omvandla mellan bråk procent och decimal.
Kan på ett effektivt sätt omvandla mellan bråk/decimal och procent
Del av antal 25% av 20 =
Kan inte räkna ut del av antal
Kan med stöd räkna ut del av antal
Kan räkna ut del av antal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: