👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus - Fysik åk 8

Skapad 2018-01-09 13:21 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Några frågor vi kommer att få svar på: Hur fort rör sig ljus? Vad har internet och micron med ljus att göra? Varför kan vi se olika färger?

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

 • arbeta med innehållet i fysikboken kap. 9 på olika sätt
 • diskutera och du ska få tillfälle att berätta vad du tycker och varför du tycker just så
 • praktiskt testa olika saker
 • På Ninas blogg https://nomednina.wordpress.com finns texter, bilder och filmer om det vi gör på lektionerna. Missar du en lektion så gå in där! 

Spektrum har även en webbapp.  
Välj kapitel 5 (är en nyare bok) och du kan få text uppläst, öva på begrepp och svara på frågor.


Elevens mål:

Du ska kunna ...

 • hur ljuset gör att vi kan se
 • hur skuggor bildas
 • hur ljuset reflekteras
 • hur speglar fungerar
 • hur, när och varför ljuset bryts
 • hur kunskaper kring ljuset används i t.ex. i glasögon och fiberoptik
 • lite om det elektromagnetiska spektrumet

 

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?

NO-ämnets tre förmågor kan beskrivas så här:

F1   Granska information, kommunicera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta, utveckla ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor och delta i diskussioner, både muntligt och skriftligt.

F2   Genomföra systematiska undersökningar - är till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

F3   Beskriva och förklara - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

 

I det är arbetsområdet kommer vi att arbeta mest med förmåga 1 och 3.

Bedömning:

Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan. 

Även följande mer tydliga bedömningstillfällen kommer att ske:

Förmåga 1: Granska information, kommunicera och ta ställning 
Uppgifter: Ta ställning Internet (skriftlig) och Källkritik

Förmåga 3: Beskriva och förklara samt resonera kring fysikaliska samband som rör ljus.
Uppgifter: Prov och Upptäckters påverkan (muntlig)

 

Vad jag kommer att bedöma framgår i matrisen som finns längre ner. 

  

 

 

 

Uppgifter

 • Upptäckter betydelse och påverkan

 • Ta ställning Internet

 • Upptäckters betydelse och påverkan

 • Prov ljus

 • Prov Ljus

 • Ta ställning Internet

 • Källkritik

 • Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljus - Fysik åk 8

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

Nïvå E
Nivå C
Nivå A
Samtala och diskutera
Samtala, diskutera och ta ställning om olika frågor.
Du kan: ● Skilja fakta från värdering (känsla). ● Beskriva några tänkbara konsekvenser av din åsikt. Dina argument är enkla (ett led) och något av argument är underbyggda med fakta.
Dina argument är utvecklade (flera led eller jämförande), de flesta argument är underbyggda med fakta och du kan ta upp olika perspektiv (för och emot).
Dina argument är välutvecklade och du kan problematisera de olika perspektiven.
Frågor, åsikter & argument
Hur du deltar i diskussioner och debatter.
Du kan: ● Ta upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras).
Du kan: ● Ta upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras) och göra så att diskussionen går framåt.
Du kan: ● Ta upp nya saker som gör att diskussionen utvecklas.
Söka information
Söka information i olika källor (t.ex. böcker och internet). Vara källkritisk. Problematisera är att tänka t.ex. å ena sidan är det bra, men å andra sidan så..
Du kan: ● resonera kring någon anledning till att du använder dig av informationen. ● resonera kring någon aspekt av källkritik.
Du kan: ● resonera kring någon saklig (relevant) anledning till att du använder dig av informationen. ● resonera kring några aspekt av källkritik.
Du kan: ● resonera kring några saklig anledning till att du använder dig av informationen, men också problematisera. ● resonera kring några aspekt av källkritik och värdera de olika aspekterna (vilken är viktigast).
Använda information och anpassa framställning.
Använda information i diskussioner och till skapa texter och andra framställningar. Anpassa till syftet, t.ex. argumenter och målgrupp t.ex. klasskamrater.
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● enkla. ● anpassade till syfte och målgrupp till viss del (lite).
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● utvecklade. ● anpassade till syfte och målgrupp till stor del.
Argumenten, texterna och framställningarna är då: ● välutvecklade. ● anpassade till syfte och målgrupp.

F3 - Beskriva och förklara

Nïvå E
Nivå C
Nivå A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: ● ge EXEMPEL ● BESKRIVA vad som händer och hur något går till. ● ibland använda begrepp, modeller och teorier (vardagsspråk).
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: ● FÖRKLARA varför ● visa på SAMBAND. (...och då ... / ,,, vilket innebär att ...) ● använda begrepp, modeller och teorier och oftast på rätt sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att: ● utifrån exempel och samband dra slutsatser som går att föra över på andra sammanhang för att förklara hur det fungerar (GENERALISERA). ● använda många begrepp, modeller och teorier och på rätt sätt (ämnesspecifikt språk).
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Resonera kring saker i vardagslivet och samhället kopplat till ljus.
Dina resonemang är ENKLA genom att du ger exempel på användning i vardagslivet och till viss del motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till fysikaliska samband som är lätta att upptäcka.
Dina resonemang är UTVECKLADE genom att du förklarar, jämför och till stor del motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till inte så uppenbara samband
Dina resonemang är VÄLUTVECKLADE genom att du förklarar, jämför och motiverar med fakta eller upplevelser kopplat till ganska svårupptäckta samband
Upptäckter och deras betydelse
Naturvetenskapliga upptäcker och vad de har betytt för oss människor.
Du kan ge EXEMPEL och BESKRIVA några upptäckter och deras betydelser.
Du kan ge FÖRKLARA och VISA PÅ SAMBAND MELLAN några upptäckter och deras betydelser.
Du kan ge FÖRKLARA och GENERALISERA kring några upptäckter och deras betydelser.