👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa ut i världen!

Skapad 2018-01-09 13:45 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
En spännande resa ut i världen! Där vi valde resmål efter de olika nationaliteterna vi har i våran grupp!

Innehåll

Bakgrund


Vi har tema kultur och vi har tidigare tittat på barnens egna kultur som det känner vid sig här hemifrån. Hur deras familjer ser ut, vart de bor, hur ser huset ut, vilka traditioner firar dem och på vilket sätt, vad som finns att göra i närområdet osv. Nu var det dags att lyfta blicken ut i världen och se hur det ser ut där. Vi valde de två länder som finns representerade i våran barngrupp, Ukraina och Syrien. Syfte

Syftet med temat är att barnen ska få en inblick på hur det kan se ut i andra länder och vi utgår ifrån det barnen är nyfikna på att ta reda på. Vi vill även uppmärksamma de barn som har andra kulturer, att det ska få känna sig stolta och få berätta för sina kompisar. 


Mål

Att barnen ska få en förståelse för andra kulturer samt en nyfikenhet att söka kunskap om andra länder. Även att det barn som kommer från de länder vi har representerade i barngruppen ska få känna delaktighet i sin kultur samt känna trygghet i sin identitet.  Vi tar reda på fakta om de barnen tillsammans har kommit fram till att de undrar över. Tränar på kunskapssök och källkritik genom att använda oss av lärplattorna tillsammans som arbetsverktyg. 

Arbetssätt

Vi kommer gå tillväga på samma vis på båda länderna och det är följande:

 • Visa flaggan och prata om den
 • Barnen får göra egna flaggor
 • Lyssna på nationalsången
 • Titta på en barnfilm från respektive land
 • Diskutera vad barnen vill veta om länderna
 • Arbeta i våra smågrupper där barnen med stöd från en pedagog får söka fram de olika områdena de vill veta mer om.
 • Skapa fotokollage på PicCollage av bilderna barnen sökt fram
 • Presentera i stora samlingen de olika fotokollagen.  

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Vi anser att vi klarade de mål vi satt upp innan temat började. Barnen har tycket det har varit roligt, intressant och spännande att få höra om andra kulturer och länder. Vi har märkt att de barn som kommer från respektive land har visat en stolthet att få berätta för sina kompisar om sina traditioner. 

Vi upplevde även att barnen tycker det är roligt att få använda lärplattan som ett arbetsverktyg men även en utmaning att använda den. Vi använde oss av sökis.se och upptäckte att det är svårare än vad man tror att få fram svar på barnens frågor därigenom. Roligt med utmanande för oss pedagoger med att använda oss av lärplattorna och vara källkritiska till innehållet som kommer fram. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016