👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Sopsamlarmonstren VillaLära

Skapad 2018-01-09 13:51 i Förskolan Villa Lära LiCa förskolor
Sopsamlarmonstren kommer på ett lustfullt sätt att lära barnen mer om återvinning och hur man tar tillvara på skräp.
Förskola
Barnen har visat intresse för återvinning och skräp. Vi vill ta tillvara på det och på ett lustfullt sätt lära barnen mer om detta genom att använda oss av Sopsamlarmonstren.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Under hösten såg vi att de äldre barnens intresse för återvinning och skräp växte fram. De yngre barnen har tyckt att det varit roligt att ha små figurer som visat vägen för dem under temats gång. Så vi tänkte denna termin ha ett gemensamt projekt där vi kombinerar de yngre och äldre barnens intresse. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte 
Vi vill att barnen på ett lustfullt sätt ska utveckla sin kunskap om återvinning, olika material och att man kan göra olika nya saker av gammalt material. Att saker som vi gör påverkar vår miljö.

Mål

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Använder gammalt material och skapar nytt med det
Pratar om och påminner varandra om att vi ska sortera våra sopor
Plockar upp skräp i skogen och kan berätta om hur vi kan sortera eller återvinna det.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Vi kommer att använda oss av de olika Sopsamlarmonstren och introducera ett i taget och på så sätt lära oss mer om just det materialet.
Hur utmanar vi barnen? Vi erbjuder hela tiden nytt material och lyssnar på deras åsikter och observerar vad de är intresserade av. Hur inspirerar vi barnen? Vi inspirerar barnen med hjälp av spännande material.

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet. En dag i veckan där vi jobbar med Sopsamlarmonstern men det kommer även att invävas i alla aktiviteter på förskolan. Åldrarna är 1-5 år och vi är alla pedagoger ansvariga tillsammans. Projektet kommer att pågå från februari till i slutet av maj.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? observationer, kamera, iPad, film, text

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar det barnen gör och vad de säger och vad de vill att vi ska dokumentera

Förberedelser, vilket material behövs? Vi har samlat på oss material från internet. Vi kommer att uppdatera oss och komma på eget material.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016