👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering för ämnet Engelska VT 2018

Skapad 2018-01-09 13:58 i Munkedalsskolan Munkedal
engelska
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Engelska är idag det tredje största språket i världen och talas av 341 miljoner människor över hela världen. Det betyder att vilket land du än hamnar i så finns det stora chanser att du klarar dig på enbart engelska. Ta därför alla möjligheter du har till att utveckla din engelska och utmana dig själv med att prata/lyssna/läsa och skriva engelska så ofta du kan!

Innehåll

 

Här nedan kan du se vilka kunskapsmål som vi kommer att träna på under den här terminen..

Syfte:

 • att tala/samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften, och
 • reflektera över livsvillkor och kultur i andra områden där engelska används

 

Centralt innehåll

Du kommer att få träna på/utveckla din förmåga att:

Tala/samtala:

 • vardagliga hälsnings- avskeds och artighetsfraser
 • frågeord, frågor och svar
 • korta fraser om vardagliga ämnen
 • presentation om dig själv och din vardag och närmiljö
 • lekar, spel, ramsor  

Lyssna/läsa:

 • berättelser, ramsor
 • filmer och dramatiserade berättelser för barn
 • instruktioner och beskrivningar
 • ord, och ordbilder. till ex. på skyltar och i reklam

Skriva:

 • ord och ordbilder

Kultur och samhälle:

 • familjeliv och vardag i dlear av världen där det engelska språket används

 

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris nedan:

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta: 

När vi arbetar med engelska under år 5 i skolan kommer du att få: 

 • träna på att använda ditt ordförråd genom att berätta, beskriva och samtala (använda ord, fraser) som har avknytning till din vardag
 • träna på att lyssna, läsa och förstå det engelska språket
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 •  skriva ord och korta fraser
 •  lära dig ramsor
 • se och samtala runt engelska filmer
 • du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn i olika engelskspråkiga länder.

 

  Detta lär du genom:

 • få många tillfällen att lyssna på och samtala med kamrater och lärare
 • att arbeta med olika läromedel/ material
 • att delta i gemensamma genomgångar
 • att delta i lekar, sånger, spel och drama
 •  att se och samtala runt olika  filmer/bilder  
 • att arbeta både enskilt, i grupp och i helklass
 • att träna på veckans text, glosor
 • Du kommer att få skriva, spara anteckningar  och viktigt materia i din arbetsbok/engelska mapp

 . 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån vad du visar under lektionerna och även resultatet på det sammanfattande provet du kommer att få göra.    

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
  En  E 6
 • Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  E 6
 • Eleven kan också medverka i att skriva ord.
  En  E 6
 • Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
  En  E 6

Matriser

En
Matris Engelska kunskapskrav i åk 1-6, Läroplan för Grundsärskolan

arbeta vidare mot grundläggande nivå
grundläggande nivå nivå 1
nivå 2
nivå 3
Tala och samtala
Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
Lyssna/förstå
Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
skriva
Skriva vardagsord ord och enkla fraser
Eleven kan också medverka i att skriva ord.
Eleven kan också skriva ord på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt.
Läsa/förstå
läsa ord, ordbilder, enkla instruktioner, beskrivningar, enkla meningar på ett oftast fungerande sätt
Läsa ord, enkla instruktioner, beskrivningar och korta texter på ett delvis fungerande sätt
Läsa ord, enkla instruktioner, beskrivningar och korta texter på ett väl fungerande sätt