Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering vt 18

Skapad 2018-01-09 14:14 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 5 Matematik
Vi skall jobba med olika område under våren. Vi kommer att lära oss om tal i decimalform, geometri samt volym och vikt. Vi jobbar samtidigt mycket med problemlösning. Vi använder beta som arbetsbok. Vi kommer även att arbeta med Kikora.

Innehåll

Kursplanens syfte

.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • kunna avrunda tal i olika sammanhang.
 • ha metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten.
 • ha metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
 • kunna välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
 • kunna mäta och jämföra längder.
 • kunna sambanden mellan olika enheter för längd.
 • kunna använda skala för att föra beräkningar i vardagliga situationer.
 • kunna känna igen, mäta och jämföra olika vinklar. 
 • kunna egenskaper hos och namn på några polygoner.
 • kunna metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • kunna jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt.
 • kunna samband mellan olika enheter för volym och vikt.
 • kunna välja lämpliga metoder och utgöra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt.
 • kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med matteboken beta samt med Kikora på paddan.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och metoder att lösa uppgifterna.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Vi gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper. Du kommer även att få provräkningar.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningarna.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Räkna med tal i decimalform, geometri, volym och vikt åk 5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Tal i decimalform
Jag kan avrunda tal i olika sammanhang.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Tal i decimalform
Jag kan överslagsräkning med de fyra räknesätten.
 • Ma  4-6
Tal i decimalform
Jag kan utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Tal i decimalform
Jag kan välja lämpliga räknesätt i olika situationer,
 • Ma  4-6
Tal i decimalform
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.
 • Ma
Geometri
Jag kan mäta och jämföra längder.
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan sambandet mellan olika enheter för längd.
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan egenskaper och namn på några polygoner.
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Geometri
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.
Volym och vikt
Jag kan jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt.
 • Ma  4-6
Volym och vikt
Jag kan redogöra för sambanden mellan olika enheter för volym och vikt.
 • Ma  4-6
Volym och vikt
Jag kan välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt.
 • Ma  4-6
Volym och vikt
Jag kan förklara begreppen i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: