Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Genrer

Skapad 2018-01-09 14:22 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad är utmärkande för olika texter/genrer och varför?

Innehåll

 

 

                                              

 

 

                                       

 

Maserskolan

 

Pedagogisk planering

 

Delmoment:år 9 sv/sva, skriva olika typer av texter, ht 19-vt 20

 

 

 

Beskrivning av arbetsområdet:

 

Eleven ska under vårterminen arbeta med olika genrer av texter för att kunna känna igen och arbeta med texterna inför Nationella provet och inför möjligheten att söka sommarjobb. Vi ska arbeta med och repetera följande genrer:

 

*reportage

 

*recension

 

*novell

 

*dagbok

 

*brev

 

*insändare

 

*krönika

 

*nyhetsartikel

 

*argumenterande text/debattartikel

 

*blogg

 

*faktatext/rapport

 

*cv/personligt brev

 

 

 

Arbetsområdets mål:

 

Eleven ska utveckla lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Eleven ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Eleven ska skapa sig strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Eleven ska lära sig skapa texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Eleven kommer att på olika sätt få bearbeta egna texter till innehåll och form och hur man ger och tar emot respons på texter. I vissa fall kommer dessa texter att redigeras och disponeras med hjälp av dator. Där får eleven använda sig av olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

 

I och med att eleven kommer att skriva dessa texter så kommer vi att öva på språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar och meningsbyggnad på svenska.

 

Arbetsområdets innehåll:  

 

Eleven kommer att få läsa olika texttyper för att se karaktärsdragen hos de olika genrerna, arbeta kring dem och sedan öva på att skriva några av dem under vårterminen.

 

 

 

Examination:

 

Eleven kommer att få öva på kamratrespons av texterna som skrivs, skriva egna texter/genrer som sedan kommer de att bedömas av oss lärare. Detta kommer att ske när texten är färdigställd.

 

Lycka till! Sv/sva lärarna Maserskolan

 

Kunskapskrav för nivå E-A

 

 

 

EEleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

C

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

A

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: