👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rekreation, återhämtning

Skapad 2018-01-09 14:54 i Torsångs skola Borlänge
Grundskola F
Vad är rekreation och återhämning för dig? Hur får du energin att räcka hela dagen? Det kommer du att få lära dig nu.

Innehåll

Mål: (Vad?)

Ge eleverna en lugn start/avslut på dagen.
Ge eleverna verktyg för att själva hitta balansen mellan aktivitet och vila och orka med skoldagen och fritid.
Temadagar på tisdagar

 

Arbetssätt: (Hur?)

Morgonen:
Innan frukost ska det vara lugnt och skönt. Eleverna får rita, spela spel, (Lugna spel) läsa, titta i böcker, bygga lego, bygga plus-plus.  

Eftermiddagen: Vi städar kl ca 15.45 och samlas i stora grupprummet n.v för fruktstund. Eleverna får sedan välja på lugna aktiviteter. En vuxen håller i en planerad aktivitet som t.ex. frågesport, högläsning, hänga gubbe m.m. Måndag, onsdag och torsdag. Fredag film

Tisdagar: Vi har tema-rekreation på tisdagar. Barnen gör ett aktivt val och får välja på ca 4 st planerade aktiviteter.

Tidsplan: Till sportlovet. Från vecka 46 ht.2018 till och med v 51

Uppföljning/utvärdering/resultat: Vi gör en utvärdering under eller efter sportlovet. Vi gör en utvärdering med eleverna v 50 angående temadagarna på tisdagarna, för att sedan kunna utvärdera under planeringsdagarna i januari 2019.

Utvärdering (pedagoger) Morgonen: Innan frukost är det lugnt. Vi pedagoger känner att vi hinner ta oss tid med de barn som kommer mellan 6.30-7.00. De lugna aktiviteterna fungerar bra. Efter frukost har vi haft mycket barn och vi ska hinna med att hjälpa barnen, svara i telefonen, prata med föräldrar och sköta närvaron. Det har varit svårt när det varit kort om personal. När föräldrar skickar SMS hinner vi inte ibland svara på en gång och framförallt när föräldrar ställer frågor. Vi ska skriva i veckobrev om det och att det är bättre att ringa om de har frågor. Vi upplever att det är stökigare och högre ljudnivå efter frukost. Det beror på att det är fler barn som samlas på fritids då. Vi försöker lösa det genom att barnen får gå ut tidigare om det finns någon pedagog som kan gå ut då.

Utvärdering (pedagoger) Eftermiddagen: Städningen funkar för det mesta bra. Vi ser till att alla hjälps åt att städa. Fruktstunden är en mysig stund och vi upplever att barnen behöver något att äta och att det blir lugnt och skönt. Vi har till och med föräldrar som satt sig ner och tagit det lugnt tillsammans med sina barn.

Utvärdering elever temadagarna Rekreation:
I det stora hela tyckte eleverna att det var bra. De var nöjda med aktiviteterna och kom med många nya bra förslag.

Utvärdering pedagoger temadagarna Rekreation
: Vi pedagoger tycker också att temat var bra och vi såg att eleverna tyckte det var roligt och vill ha mer av det. Vi kommer att fortsätta med rekreation under vårterminen, men vi tar med nya förslag från eleverna.


 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -