👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och livets utveckling åk 9 VT 2019

Skapad 2018-01-09 15:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.
Grundskola 9 Biologi
Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.Tack vare fossil och DNA-analyser har forskare lyckats lista ut hur livet på jorden har föreändrats

Innehåll

 

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

-veta vad som menas med "det naturliga urvalet".

- förstå hur miljön påverkar evolutionen.

- förstå hur nya arter uppkommer.

- redogöra för livets utveckling på vår jord.

Bedömning - vad och hur

I detta område kommer jag att bedöma:

- dina teoretiska kunskaper

- hur du förstår och använder centrala ord och begrepp

- hur du ta ställning i olika frågor

-presentationen om livets utveckling

Undervisning och arbetsformer

-  Lärarledda genomgångar och övningar

- Undersökningar

- Diskussioner i liten grupp och helklass

- Film

-Grupparbete 

 Veckoplaneringen 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

 2

Evolutio är förändring

Naturliga,sexuel urval

Mutationer studi.se

(Presentation)

Grupparbete om jordens och

livets uppkomst.

 3

Bevis för evolution Darwin

(Presentation)

Håriga larver

(undersökning)

 4

Livets utveckling på jorden

(Presentation)

Origamifågel

(undersökning)

 5

Människans och hjärnans

utveckling

(Presentation)

https://illvet.se/forntiden/evolution/video-sa-ser-manniskan-ut-om-1-000-ar

Du har varit ute och rest

(grupparbete)

 6

Ta reda på om

Jean-Baptiste Lemarc och Trofim Lysenkos teorier

(Presentation)

Presentation

 7

Redovisning

(Presentation)

Redovisning

(Presentation)

Uppgifter

 • Jordens och livets uppkomst

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Evolution år 9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Söka information och kritiskt granska källor
3
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Använda information & anpassa framställning
4
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
5
 • Bi  A 9
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
.Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
10
Eleven har **grundläggande** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
14
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.