Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surt och basiskt

Skapad 2018-01-09 15:34 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Lpp syror och baser åk8 ht16.
Grundskola 7 – 8 Kemi
Vad har citroner, yoghurt och magsyra gemensamt? Jo, de är alla exempel på sura ämnen. Här får du lära dig om syror och baser.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Du ska

 • veta hur en atom är uppbyggd och kunna redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • veta vad som menas med en syra och en bas
 • veta vad en indikator är, kunna ge exempel på några olika och förstå hur de används
 • veta vilka pH - värden som motsvarar surt, neutral och basiskt
 • kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
 • kunna namn och kemisk formel på de tre starka syrorna och kunna berätta om deras egenskaper och användningsområden
 • veta vilka joner som finns i syror och baser och förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • veta vad som menas med neutralisation 
 • veta vad som menas med "SIV - regeln"
 • känna till försurning och hur den kan motverkas

Arbetssätt

Textgenomgångar, filmer, diskussioner, eget arbete och laborationer. 

Sidor i boken: 54-64  och 270-278

Grundläggande begrepp, repetition åk 7.

https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o

 

Vad är egentligen en indikator?

https://www.youtube.com/watch?v=-7LGHnx26Uc

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerlig genom hur väl du deltar i diskussioner, motiverar dina svar på prov och läxförhör, samt planerar, genomför och redovisar laborationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: