Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Centralamerika v. 2-5

Skapad 2018-01-09 15:56 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Arbete med Centralamerika utifrån Vale 9 kap. 6.

Innehåll

Detta ska du lära dig: 

Läsa och förstå olika typer av texter

Lyssna på och förstå olika typer av texter

 

Så här kommer vi jobba:

Läsa, lyssna på och arbeta med texterna i boken (Vale 9 kap. 6)

Träna på ord 

Repetera grammatik som förekommer i texterna

 

Examination:

Hörförståelsetest

Läsförståelsetest

Uppgifter

  • Hörförståelsetest

  • Läsförståelsetest

Matriser

M2
Läs- och hörförståelse

Hörförståelse

F
E
C
A
Förstå talat språk
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Når ej kunskapskravet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande
Når ej kunskapskravet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Läsförståelse

F
E
C
A
Förstå texter
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Når ej kunskapskravet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för läsning
Når ej kunskapskravet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: