👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier och partier, Lig åk 8-9

Skapad 2018-01-09 16:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ideologier och svenska partier.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
2018 är det valår i Sverige. Då avgörs vilka som kommer att styra Sverige och svensk politik de kommande fyra åren. Alla svenska medborgare över 18 år har rösträtt. Det är folket som väljer morgondagens ledare. Att rösta i valet är en demokratisk rättighet och enligt många en skyldighet. Detta arbetsområde handlar om de politiska ideologierna och i arbetsområdet kommer du också att få en större insikt om hur det politiska systemet fungerar och individens roll i det.

Innehåll

Mål

 

Att öka förståelsen för hur det politiska systemet fungerar och för individens roll i det. Att ge insyn i politiska samhällsstrukturer och hur de kan påverka individer och grupper. Slutligen att kunna inta en välmotiverad ståndpunkt i olika politiska sakfrågor. 

Arbetets innehåll

 • De politiska ideologierna - hur de uppstod och hur de har utvecklats.
 • Dagens svenska politiska partier - ideologiskt ursprung och aktuella sakfrågor.
 • Dagsaktuella politiska frågor.
 • Maktfördelning i Sverige

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetsområdet kommer vi läsa om, diskutera och analysera olika politiska ideologier och deras utveckling. Vi kommer också att genomföra ett politiskt rollspel/debatt. Vi ska lära oss förklara ideologiska utgångspunkter och partibudskap för varandra samt diskutera olika aktuella politiska frågor. Genom detta ska vi uppnå en ökad förståelse för samhällets strukturer och hur de kan påverka individer och grupper. 

Visa din kunskap - Bedömning

 • skrivuppgift om olika partipolitiska frågor (enskilt)
 • mindre test på de politiska ideologierna och aktuella politiska partier i Sverige
 • muntlig diskussion och argumentation i politiska sakfrågor (här ingår det att ta ställning i politiska sakfrågor och framföra sina argument för sitt ställningstagande)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9