Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LJUD

Skapad 2018-01-09 19:24 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
När violinisten David Garret tar de första tonerna på fiolen fylls besökarna av en härlig känsla. Hjärnan kopplar samman det öronen och ögonen registrerar och skapar en känsla i hela kroppen. Men hur publiken upplever känslan är en smaksak. Oavsett om de hör läckra toner eller störande oväsen är det ljud i form av ljudvågor som träffar öronen hos alla i kvarterslokalen.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • Om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan
 • Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen av musikindustrin samt för att förbättra miljön

Arbetsgång:

 • Föreläsningar där du dokumenterar samt deltar i diskussioner
 • Läsning i huvudboken samt frågeställningar till det
 • Filmer
 • Laborationer och problemlösningsuppgifter
 • Perspektiv - skriftlig gruppuppgift 
 • Finalen - skriftlig enskild uppgift

Bedömning:

 • Kommunikativt i diskussioner (enskilt, i grupp samt i helklass) samt i skriftligt resonemang (perspektiv, finalen)
 • Laborativt (hur du genomför laborationer, dokumenterar dem samt redovisar resultat)
 • Begreppsligt (perspektiv, laborationerna, finalen)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
LJUD

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor runt arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor runt arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera frågor runt arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: