Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 5: stormaktstiden 1611-1718

Skapad 2018-01-09 20:12 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Historia
Hur kunde lilla Sverige bli en europeisk stormakt under 1600-talet? Temat berättar om år 1611-1718, då Sverige var ett stort och mäktigt rike, både geografiskt och ekonomiskt.

Innehåll

 • hur Sverige blir en stormakt
 • de många krigen och hur de påverkar vanliga människor
 • hur kungarna blir enväldiga
 • hur adelns makt först ökar men sedan minskas
 • de grymma häxjakterna
 • olika folk i det svenska riket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia år 5: stormaktstiden 1611-1718

på väg mot godtagbara
godtagbara
mer än godtagbara
Använda historiska begrepp
 • Hi  E 6
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
Känna till utvecklingslinjer
 • Hi  E 6
Hur påverkar utvecklingslinjer vår samtid
 • Hi  E 6
Tidsperioder
 • Hi  E 6
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: