Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Ljud och ljus

Skapad 2018-01-10 10:16 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik
När du går ut i staden eller i skogen kan du höra en mängd olika ljud. Ljud kan uppfattas på olika sätt. Det som kan vara vackert för en person kan upplevas som oljud för någon annan. För inte så länge sedan trodde vi att våra ögon sände ut strålar som gjorde att vi kunde se. Idag vet vi att det är ljuset som gör att vi kan se föremål.

Innehåll

Målet med undervisningen är att

Utveckla förmågorna att:

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
- genomföra systematiska undersökningar i fysik
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer ha föreläsningar, diskussioner, titta på filmer, göra experiment, samt skriva laborationrapporter.

 

För att utveckla förmågorna så kommer vi arbeta med:

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter

 

När arbetsområdet är klart ska du:

- Kunna förklara hur ljud uppstår
- Kunna förklara hur ljud sprider sig
- Kunna förklara hur vi hör
- Veta vad som menas med höga och låga toner
- Känna till starka och svaga ljud
- Känna till hur ljus sprider sig från solen, lampor och andra ljuskällor
- Känna till skuggors form och storlek
- Kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Resonerar kring innehållet i diskussionerna och när du besvarar frågor dels muntligt och dels skriftligt (genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak).

Hur du genomför laborationerna och hur du skriver dina laborationsrapporter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik: Ljud och ljus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommer fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du kan baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du kan mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: