Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre syskonreligioner-judendom, kristendom och islam

Skapad 2018-01-10 11:06 i Västra Karups skola Båstad
Religion Klass 5 Vårterminen 2015
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi repetera och lära oss mer om de tre syskonreligionerna-judendom, kristendom och islam. Vi kommer att lära oss mer om religionernas heliga byggnader, heliga skrifter, traditioner, högtider och ceremonier. Vi jämför även religionerna för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi använder bland annat Kahoot för att träna aktuella ord och begrepp.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa faktatexter samt se på filmer om de tre syskonreligionerna.
Du kommer att i samband med läsning av faktatexter muntligt samt skriftligt få sammanfatta dina kunskaper om de tre syskonreligionerna.
Du kommer att få träna på att se likheter och skillnader mellan syskonreligionerna samt beskriva samband inom respektive religion.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, ord/begrepp, VENN samt stödmallar).

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Religion
Resonera om likheter och skillnader mellan några olika religioner då det gäller heliga byggnader, ritualer och levnadsregler.
Visa på samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom syskonreligionerna-judendom, kristendom och islam.
Resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Söka information om religioner och använda olika typer av källor samt resonera om informationens och källornas användbarhet.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom kristendom, judendom och islam?
Vilka berättelser ligger till grund för respektive religion?
Vad innebär respektive religions tro för människors sätt att leva?
Vilka likheter och skillnader (heliga byggnader, ritualer och levnadsregler) finns mellan de tre syskonreligionerna-judendom, kristendom och islam?

Uppgifter

 • Judendomens grunder, del 2-ord och begrepp

 • Judendomens grunder-ord och begrepp

 • Islam

 • Judendomens grunder, del 1-ord och begrepp

 • Islams grunder, del 1

 • Islams grunder, del 2

 • Islams grunder-del 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: