Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Ke Periodiska systemet år 9

Skapad 2018-01-10 12:49 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Kemi
Bygger på boken TiTano kemi.

Innehåll

Sidorna i Titano kemi  ni skall läsa finns på bloggen. se sidhänvisningarna här nedanför

Interaktivt periodiskt system som man kan använda finns här.: https://www.ptable.com/?lang=sv

 

Efter kursen skall man kunna följande begrepp.
Grundläggande nivå. (Sidor i boken: 228-231, 233, 234,235, första stycket s.252)

På en grundläggande nivå skall man kunna följande:

Atomens uppbyggnad av ett hölje av elektroner och en kärna med protoner och neutroner.

Att atomen har lika många protoner och elektroner.

Atomskal - att elektronerna rör sig i flera "skal" runt atomkärnan.

Valenselektron - elektronerna i de yttersta skalet.

Atomnummer - visar hur många protoner det finns i kärnan.

Joner. Kunna förklara vad en jon är och hur den kan bildas.  (en jon är en atom eller en molekyl som är positivt eller negativt laddad, det har den blivit genom att ta upp en elektron (den blir då negativt laddad) eller ge ifrån sig en elektron (den blir då en positivt laddad jon)

Att vatten med lösta joner i sig leder ström (tex saltvatten).

Salter. Att salt inom kemin är ämnen som består av negativa och positiva joner. Bordssalt heter natriumklorid.

Grupper och perioder i periodiska systemet, att ämnen i samma grupp har liknande egenskaper och att ämnen i en period är ungefär lika stora.

Känna till grundämnesfamiljerna alkalimetaller, halogener och ädelsgaser. (något ämne som ingår i varje familj, hur många valenselektroner de har och någon gemensam egenskap inom en grupp)

 

Siktar man högre skall man dessutom kunna:
(
sidor i boken 228-242, 252-255, 257-261)

 

Ädelgasstruktur/oktettregeln. Att alla atomer strävar efter att ha 8 elektroner i sitt yttersta skal. (eller två elektroner när det gäller helium)l

Molekylbindning/elektronparbindning. Visa hur olika atomer binder till varandra i molekyler.

Jonbindning. Hur olika joner kan binda till varandra för att skapa salter.

Metallbindning

Vilka joner som bildas av grupperna 1, 2, samt grupperna 15, 16 och 17. (alltså vilken laddning jonerna i de här grupperna har)

Hur salter kan bildas av olika sorters joner.

Hur egenskaper hos grundämnen hänger ihop med deras deras elektronstruktur och alltså plats i periodiska systemet. (tex varför är natrium så reaktivt?)

Film

 Titta gärna på "Kemins värld del 2: Bindningar" på sli.se för att få en ytterligare förklaringar.

 

1.       Lektionsplanering

1.       Ti v2. Genomgång Bohrs atommodell. Atomnummer. Elektronskal s.228-230
Uppgift: stencil 1: Elektronskal

2.       Ons v.2 Valenselektroner. Jonbildning. Oktettregeln. Ädelgasstruktur. Stencil Jonbildning.

3.       Ti v3 . Demonstration Natrium i vatten. Formeln på s.232. Grupperna 1, 7 och 8 – läs s.233-235 svara på frågor på s.235.

4.       Ons v3.Salter– jonbinbning. S. 237-239 Uppgift:  Stencil 2

5.       Ti  v.4 Laboration: Elda magnesium och kol.
Molekylbindning, Metallbindning. Sidor i boken s.240-242

Läs om olika salter s.258-261

6.       Ons v.4 Laboration magnesium och calcium. Laborationsrapport skall skrivas.

7.       V.5 Ti Repetition

 

8.       V5 Ons Prov

 

Laborationer:

Kalcium+magnesium

Eldning av magnesium och kol

 

Bedömning

Laborationer: arbete vid laborationen samt inlämnad labrapport bedöms.

Kunskaper om modeller begrepp och teorier inom området bedöms vid ett prov. Dessutom har ni chansen att visa vad ni kan vid lektioner genom att delta i diskussioner.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: