Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö/naturvetenskap Avd.Grytet vt-18

Skapad 2018-01-10 12:59 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Barnen ska få möjlighet att utforska skog och natur samt genomföra enklare experiment.

Innehåll

Nuläge

Barnen har visat intresse för djur och natur, förändringar som sker i naturen och hur vi är rädd om vår miljö.

Barnen visar intresse för enkla kemiska processer.

Mål

Vi vill ge barnen förståelse, empati, respekt för allt levande.

Vi vill ge barnen en förförståelse för enkla kemiska processer.

Syfte

Att barnen ska utveckla sin empati för allt levande.

Barnen ska få experimentera och upptäcka.

Genomförande

Att i den dagliga verksamheten lyssna, samtala, diskutera och vara lyhörda inför barnens frågor och funderingar. 

Vi besöker skogen och fortsätter utforska vår närmiljö.

Vi använder oss av olika material för att göra kemiska processer.

Dokumentation under lärprocessen

Genom fortlöpande samtal och reflektion tillsammans med barnen samt genom att filma och fotografera.

Även via Unikum.

Uppföljning

Vi följer upp vårt arbete vid avdelningsmöten samt vid utvärdering i slutet av vt. -18.

 

Resultat

Barnen har fått prova på enklare kemiska processer, båda inomhus och utomhus.

Vid de tillfällen vi varit i skogen har vi diskuterat och utforskat miljön och de djur/ växter vi sett och annat barnen visat intresse för.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: