Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Värme och Meteorologi VT-21 Almås

Skapad 2018-01-10 13:19 i Almåsskolan Mölndals Stad
Temperatur, värmetransport och meteorologi
Grundskola 8 Fysik
Under denna period får du träna på att inhämta fakta om temperatur, värmetransport och meteorologi genom föreläsningar, filmklipp och olika texter. Du kommer också att få visa dina förmågor i att välja källor och använda fakta från uppslagsböcker och / eller internet. Sist men inte minst så kommer du att få redovisa dina kunskaper muntligt när du håller din egen väderpresentation.

Innehåll

Innehåll : Kapitel 3 Fysik Direkt

 

 • Veta vad som menas med värme.
 • veta hur värme påverkar

  olika material.
 • känna till celsius, fahrenheit- och kelvinskalan
 • känna till ett ämnes olika faser.
 • känna till hur värme kan transporteras.
 • veta hur solen skapar väderlek på jorden.
 • kunna tyda en väderkarta.
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas.
 • kunna förklara några väderfenomen.
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat.

 

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att få utveckla dina förmågor inom det aktuella arbetsområdet genom: 

 • att söka och använda naturvetenskaplig information.
 • att observera att antal väderobservationer
 • att presentera en egen väderprognos.

 

Planering:

Vecka 2 : Arbete med sidorna 42-54 i kapitel 3. Instuderingsfrågorna om värme ska vara inlämnade.

Vecka 3 : Arbeta vidare med uppgiften om de olika temperaturskalorna (lämnas in på fredag) och arbeta med meteorologi sid 53 - 56 i kapitel 3. 

Vecka 4: Arbeta vidare med meterologiuppgifterna och sedan uppstart för egen väderprognos samt arbete med väderfenomen.

Vecka 5 : Eget arbete med väderprognos.

Vecka 6 : Eget arbete och lämna in väderprognosen.

 

Bedömning ( inlämningsuppgifter och muntlig väderpresentation )

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i textform på din inlämningsuppgift och muntligt när du redovisar din väderleksrapport.

Din inlämningsuppgift ska innehålla:

 • Ange alltid dina källor, minst två olika källor med motivation om trovärdighet och relevans
 • text med egna ord (ej kopiera och klistra in svar)

 

Din väderprognos ska innehålla :

 • minst två väderkartor
 • minst 6 st vädersymboler
 • förklaring av  högtryck eller lågtryck
 • förklara ett valfritt väderfenomen
 • ord och fraser från väderpresentationer
 • de olika väderstrecken och geografiska namn såsom exempelvis sydost och Götaland och Svealand.

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du anpassar din redovisning till rätt målgrupp och använder typiska ord och fraser som hör ihop med väderpresentationer.
 • hur väl du använder begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen
 • hur väl du använder dig av kartan och symboler när du redovisar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik; Värme&Meteorologi år 7

Du behöver träna mer....
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Söka information
Inlämningsuppgift
Du behöver träna mer på att söka naturvetenskaplig information från olika källor och att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans.
Använda information
Inlämningsuppgift
Du behöver träna mer på att använda information för att skapa enkla texter.
Du använder information och skapar enkla texter.
Du använder informationen och skapar utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte.
Du använder informationen på ett välfungerande sätt och skapar välutvecklade texter med god anpassning till syfte.
Anpassa framställning
Redovisning
Du behöver träna mer på att anpassa information så att det passar din målgrupp.
Du anpassar din information på ett ganska bra sätt till din målgrupp.
Du anpassar din information på ett bra sätt till din målgrupp.
Du anpassar din information på ett mycket bra sätt till din målgrupp.
Använda begrepp, modeller& teorier
Redovisning.
Du behöver träna mer på att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du kan använda naturvetenskapliga begrepp på ett ganska bra sätt i din väderpresentation.
Du kan använda naturvetenskapliga begrepp på ett bra sätt i din väderpresentation.
Du kan använda naturvetenskapliga begrepp på ett mycket bra sätt i din väderpresentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: