Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska fashion show

Skapad 2018-01-10 13:43 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Fashion show
Grundskola 4 Engelska
Under arbetsområdet Clothes kommer vi att genomföra en modevisning då vi beskriver varandras kläder.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Under arbetsområdet kommer vi att fokusera på att tala och skriva. Vi kommer att träna på beskrivningar av en person och vad den har på sig.

Centralt innehåll

Se koppling nedan.

Begrepp/språkliga mål

Ord för klädesplagg, adjektiv som beskriver en persons utseende, personliga och possessiva pronomen.

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling nedan.

Bedömning

Bedömning av arbetsområdet kommer att ske när eleverna skriver sina beskrivande texter, men även vid muntliga beskrivande övningar.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske enskilt, i grupp och i helklass.

Vi kommer att läsa texter för att inhämta ord och begrepp som kan komma till nytta när vi skriver och talar.

Vi kommer också att modellera en text som eleverna kan använda som hjälp vid skrivandet om det behövs.

Muntliga övningar där eleverna ska träna beskrivningar kommer ske både parvis och i helklass.

Eleverna kommer att arbeta i grupp när de förbereder sin del av modevisningen, men skriver sina texter enskilt. Dessa texter ska sedan läsas upp vid modevisningen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska fashion show

Du kan...

Inte än
På väg
Når målet
... mycket kort muntligt beskriva hur någon ser ut och vad hen har på sig.
... skriva en kort text där du beskriver vad någon har på sig.
... ord för olika klädesplagg.
... läsa en text högt och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: