Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling med hjälp av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)

Skapad 2018-01-10 14:24 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
”Tecken gör de talade orden synliga.” ”TAKK är något alla kan lära sig att använda, det ger möjlighet att kommunicera och bli förstådd där av en så framgångsrik metod.” ( Rydeman, 1990 ”Tala med tecken”. Del 1 )

Innehåll

VEM?

Barn i åldern 3-5

15 barn

VARFÖR?

För att stimulera barnens språkutveckling.

HUR och NÄR?

- genom vardagskontakt och kommunikation med varandra

- under morgonsamlingen - vi tecknar vilken veckodag är det, samt månad, vädret, Månens ramsa och våra känslor ( Hur mår du idag?). Vi pratar om hur dagen kommer att se ut och vi förtydligar kommunikationen med TAKK

- projekt ”Jag och min familj” 

   Vi kommer att jobba med projektet tre dagar i veckan. Barnen kommer att jobba med handalfabetet och göra sina egna teckenböcker. Teckenböcker handlar om barnets familj och intresse samt utmanar barn att de skriver, ritar, samt klipper och klistrar anpassade TAKK. Vi planerar olika småaktiviteter med handalfabetet där barnen kan få möjlighet att lära sig handalfabetet. 

 I nästa steg planerar vi att koppla TAKK med IKT (programmering med Blue Bots, mm)

Vi planerar olika stimulerande aktiviteter utifrån barnens egna individuella behov.

Vi inkluderar familjer i vårt projekt genom att informera föräldrar om barnens teckenböcker och skickar med böckerna hem ( ungefär varannan vecka ) med konkret hemuppgift som barnen behöver göra tillsammans med sina föräldrar.

Vi uppmuntrar barnen att använda TAKK medan de kommunicerar med varandra eller oss pedagoger.

MÅL?

Språkutveckling - att alla barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt använda TAKK i vardagskommunikation.

FÖRVÄNTNINGAR?

- Att alla barnen utvecklar det svenska språket och kan använda TAKK

- Att barnen kommer att kunna visa sitt namn med hjälp av handalfabetet 

- Att genom projektet ”Jag och min familj” sprider vi TAKK till barnens familj

DOKUMENTATION?

- genom att ta bilder medan barnen jobbar, filma de och skriva ner vad de säger

- utmana barnen att dokumentera varandra med hjälp av iPaden

- utmana barnen att de gör egen dokumentation om sitt lärande.

UTVÄRDERING?

Varje måndag på planeringen kommer pedagogen att gå igenom förra veckans arbete, planera och anpassa aktiviteter samt organisation för kommande vecka.

Den första måndagen i månaden kommer vi att ha en större refleksion kring projektarbete - var befinner barnens sig i sin utvecklingen just nu?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: