Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk 4

Skapad 2018-01-10 14:38 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Att skapa en bra hälsa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

- delta aktivt i samtalen kring hälsa och livsstil.

- ord och begrepp- hälsa, säkerhet och hänsynstagande, förebyggande av skador, mentala effekter av olika träningsformer och kroppsliga effekter av olika träningsformer.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

- Du kommer att få berätta dina kunskaper på lektionen, enskilt och i grupp.

- Du kommer att få skriftliga uppgifter som skall lämnas in. 

- Du kommer att få vara med och bedöma dina kunskaper i matris (längst ner)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:

- samtala, reflektera och analysera kring fysisk aktivitet. Både vid fysisk aktivitet och teori. 

- träna på att koppla ihop fysisk aktivitet med teorin. 
- samtala med dina klasskompisar hur hälsan påverkas av olika träningsformer, EPA modellen. 
- samtala om säkerhet och hänsynstagande samt förebyggande av skador, EPA modellen.  

Läsår 2019/2010

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil åk 5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Hälsa och livsstil
Reflektera över hur kroppen påverkas av fysisk aktivitet.
Ord och begrepp
Kroppsliga effekter av olika träningsformer.
Ord och begrepp
Mentala effekter av olika träningsformer.
Ord och begrepp
Hälsa- beskrivande begrepp.
Ord och begrepp
Säkerhet och hänsynstagande samt förebyggande av skador.
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: