Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-01-10 14:42 i St Mellby skola Alingsås
Vi kommer under resten av vårterminen att arbeta med Europa.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Du kommer lära dig om vår världsdel- Europa

Innehåll

Ämne: Geografi - Europa

Arbetsområde:

Vi kommer arbeta en stor del av vårterminen att arbeta med Europa.

Konkreta mål:

Du kan berätta hur natur- och kulturlandskapet ser ut i några av Europas länder samt förklara varför det ser ut så.

Du kan förklara hur människor lever i olika länder samt varför människor bor där de gör.

Du kan använda geografiska begrepp.

Du kan använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden.

Du ska visa säkerhet i Europas namngeografi genom att kunna läge och storleksrelationer mellan olika geografiska platser.

Du känner till om EU. 

Du kan berätta om livet runt medelhavet.

Du kan diskutera miljöfrågor som är aktuella för Europa.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

förklara hur natur- och kulturlandskapet ser ut i olika länder samt varför det ser ut som det gör.

berätta hur människor lever i olika europeiska länder samt varför de bor där de gör.

använda geografiska begrepp då du berättar eller skriver.

använda olika typer av kartor för att undersöka omvärlden.

kunna Europas viktigaste namngeografi samt kunna läge och storleksrelationer mellan olika geografiska platser.

Undervisning:

Vi kommer att studera flera av Europas områden för att lära oss mer om natur, kultur, befolkning, kartor och platsers läge. Vi kommer att läsa texter, söka fakta, träna namngeografi samt skriva faktatexter om olika länder i Europa.  Du visar att du kan via läxförhör och paruppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: